Art 2 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții | Hotărâre 10/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții -
Art. 2. -

(1) În vederea realizării rolului său, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice îndeplinește următoarele funcții:

a) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea și promovarea politicilor publice și a proiectelor de acte normative în vederea punerii în aplicare a Programului de guvernare și a obiectivelor strategice în domeniul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice;

b) de elaborare a programelor în domeniul muncii, protecției, securității și coeziunii sociale;

c) de armonizare a cadrului legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările Uniunii Europene;

d) de Autoritate de management pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" și șef de misiune pentru Fondul Social European;

e) de agenție de implementare și de autoritate de implementare pentru asistența financiară acordată de Uniunea Europeană în cadrul programelor PHARE, pentru domeniul său de activitate;

f) de administrare a bunurilor și de gestionare a bugetelor și fondurilor alocate;

g) de reprezentare, prin care se asigură în numele Guvernului României și al statului român, în condițiile legii, reprezentarea pe plan intern și extern în domeniul său de activitate;

h) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare și respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate și al funcționării instituțiilor care își desfășoară activitatea sub autoritatea sa, precum și exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor prevăzute de dispozițiile legale în vigoare pentru ordonatorul principal de credite, delegate potrivit legii Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și Casei Naționale de Pensii Publice;

i) de furnizor al ajutorului de stat pentru formare profesională;

j) de asigurare a relației cu Parlamentul în problemele specifice domeniului său de activitate.

(2) Activitatea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice se bazează pe următoarele principii:

a) principiul respectării demnității umane, egalității de șanse și de tratament;

b) principiul coeziunii sociale;

c) principiul respectării dreptului fiecărei persoane la muncă decentă;

d) principiul contribuției și al solidarității în promovarea progresului social;

e) principiul compatibilității cu legislația comunitară;

f) principiul transparenței activității față de cetățeni și față de celelalte instituții ale statului, ale Uniunii Europene și față de societatea civilă;

g) principiul eficienței managementului fondurilor publice;

h) principiul întăririi dialogului social la toate nivelurile, în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 10/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 10/2013:
Art 1 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 2 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 3 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 4 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 5 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 6 Dispoziții generale, funcții, principii și atribuții
Art 7 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 8 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 9 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 10 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 11 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
Art 12 Conducerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice
;
se încarcă...