Saptamanalul de drept nr. 36/2018

Sesiune de asistență din 3 octombrie 2018 - Case de marcat - facilități, obligații, termene
de www.anaf.ro

05 octombrie 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Întrebare Răspuns
1 Cum poate o persoană fizică autorizată care își ține evidența contabilă personal, să depună declarația A 4200? Persoana fizică autorizată obține certificat digital calificat prin depunerea declarației 150, apoi urmează indicațiile din instrucțiunile de depunere a declarației A4200, care pot fi găsite la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii R/4200.html
2 Cine trebuie să transmită efectiv declarația A4200 lunar cu fișierele extrase din casa de marcat - distribuitorul casei de marcat, sau contabilul? Distribuitorul poate depune declarația 150 pentru a primi acces la depunerea acestei declarații lunare? Declarația A4200 este o declarație fiscală sau informativă? Obligația transmiterii declarației A4200 revine utilizatorului AMEF. Pentru depunere, persoana care semnează A4200 cu certificat digital calificat, trebuie să fie înregistrată cu drept de depunere declarații în numele utilizatorului (declarația 150).
3 Persoană fizică autorizată - servicii înfrumusețare, ține evidența contabilă cu ajutorul aplicației Saga. Ce cerințe trebuie să întrunească casa de marcat, din ce dată trebuie să o am(să nu fiu pasibilă de amendă, ce trebuie transmis către ANAF, prin ce canal (SPV) și din ce dată? Operatorii economici au obligația de a utiliza numai aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generație nouă, definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare), după cum urmează: - începând cu data de 1 iunie 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mari și mijlocii, potrivit dispozițiilor legale, - începând cu data de 1 august 2018, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispozițiilor legale. Potrivit art. 1 din OUG 44/2018, sancțiunea prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată se aplică începând cu data de 1 noiembrie 2018 pentru operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, pentru săvârșirea, începând cu acest termen, a faptei prevăzute la art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Înlocuirea caselor de marcat din generația veche cu aparatele de marcat dotate cu jurnal electronic se poate realiza pe două căi: - adaptarea aparatelor de marcat model vechi, atunci când acest lucru este posibil, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; - achiziția de aparate de marcat electronice fiscale model nou. Contravențiile referitoare la "nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic" (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) intră sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017. Către ANAF trebuie transmis lunar un set de date (obligație instituită prin ART. III din HG 804/2017 și OPANAF 627/2018), sub forma unor fișiere, XML generate de aparatele de marcat. Toate casele de marcat cu jurnal electronic (generația nouă) generează aceste fișiere. În manualul de utilizare al fiecărui astfel de dispozitiv se regăsesc informații cu privire la modul în care utilizatorul acționează aparatul pentru generarea fișierelor și exportul acestora pe un mediu de stocare extern, în vederea transmiterii către ANAF. Instrucțiunile privind depunerea A4200 pot fi găsite la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii R/4200.html .
4 O persoană fizică autorizată (evidență sistem real / normă de venit) cum va exporta jurnalul XML? Prin SPV sau cu semnătură digitală? Este nevoie de angajarea unui contabil sau se va putea continua ca evidența fiscală să fie ținuta personal? Fiecare aparat dispune în manualul de utilizare, de instrucțiuni privind modul de generare a fișierelor, inclusiv modul în care se exportă pe un mediu de stocare extern.
5 La validarea declarației a apărut eroarea: "R1: Numărul de zile fiscale declarate (31) este diferit de numărul de fișiere de tip zi fiscale găsite (34)" și declarația nu s-a format. Ce pot face în acest caz? În instrucțiunile publicate pe portal, rubrica A4200 este explicat faptul că, în folderul unde se găsesc fișierul opis (unul singur) și fișierele zile fiscale nu trebuie să se mai afle alte fișiere, deoarece DUKIntegrator nu poate să discearnă care sunt cele corecte. În cazul de față folderul conține 34 (zile fiscale ) + 1 (opis) fișiere, în vreme ce în opis sunt specificate doar 31 zile fiscale.
6 Există anumite facilitați care se acordă operatorilor economici la achiziția casei de marcat cu memorie electronică sau celor ce reușesc să își adapteze casa de marcat actuală conform noilor cerințe? Facilitățile constau în crearea posibilității de depunere on-line a unor declarații fiscale care se depuneau anterior în format letric. Depunerea se realizează fie prin serviciul Spațiul Privat Virtual, de exemplu formularul C801 sau prin intermediul portalului e-guvernare, de exemplu A4200.
7 Dacă o firmă are clienți numai persoane juridice și eliberează, facturi și chitanțe mai trebuie sa dețină și casă de marcat? Operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale. Operatorii economici care au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale sunt definiți la art. 1 din HG 479/2003 după cum urmează: persoanele fizice și juridice, întreprinderile familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație. Menționam că, operatorii economici care comercializează bunuri/prestează servicii, EXCLUSIV către persoane juridice, nu intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
8 Cum se rezolvă cazurile celor ce folosesc imprimante fiscale și care, sunt legați de firmele cu care au contracte și de la care au cumpărate softurile de gestiune și contabilitate, iar aceste firme nu au primit nici până acum avizul de la ICI. - firma cu care lucrez, are de 4 luni depuse actele pentru avizarea imprimantei fiscale Epson TM-260F și nu se întâmplă nimic? Să lucrezi cu imprimante fiscale ce au fost avizate, imprimante fiscale Datecs în general, înseamnă să schimbi firma de la care ai echipamentele cumpărate, POS-uri, cântare digitale, servere, calculatoare, soft-uri, ceea ce înseamnă cheltuieli de sute de mii de lei(exemplul 2 magazine și 11 aparate fiscale). Cum se gestionează această problemă? Există aparate fiscale avizate similare cu Epson - Datecs, dar costă în jur de 200.000 de lei să schimbi furnizorul de imprimante fiscale. Având în vedere asigurarea unei abordări de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare imediată la prima abatere a operatorului economic, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 precum și a modelului planului de remediere. Contravențiile referitoare la "nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic" (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) intră sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017.
9 În formularul PDF A4200 creat pentru luna septembrie, îmi apare luna declarării ca fiind octombrie. La fel și în recipisă: "Ați depus o declarație tip A4200...pentru perioada de raportare octombrie 2018. Nu există erori de validare". Perioada de raportare nu ar trebui să fie septembrie? Menționez ca toate rapoartele Z din declarație aparțin lunii septembrie. În aplicația A4200 apare automat luna în care este completată, nu cea corespunzătoare fișierelor.
10 Am 11 case de marcat pe care le-am folosit acum foarte mult timp, într-o activitate ocazională. În acest moment nu avem nevoie de case de marcat, iar activitatea societății (prestări de servicii) nu prevede necesitatea deținerii de case de marcat. Săptămâna aceasta ne vom ocupa de defiscalizarea și casarea caselor de marcat vechi. Având în vedere faptul ca activitatea nu prevede nevoia de a avea case de marcat electronice, trebuie sa depun vreo declarație/informare la ANAF în acest sens? În limita informațiilor prezentate de dvs, vă comunicam că, după defiscalizarea aparatelor de marcat, societatea are obligația de a arhiva memoria fiscală, pe o perioada de 10 ani, și totodată de a solicita la organul fiscal care a atribuit numărul de ordine, anularea acestuia, anexând la cerere documentele probatoare ale încetării activității.
11 O persoană fizică autorizată, care nu are activitate decât 3 luni, pe timpul verii, depune formularul A4200 lunar? Depuneți A4200 pentru cele 3 luni și F4109 pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțeleg aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele pentru care exista obligația de raportare (bon fiscal și raport Z).
12 Persoana fizică autorizată trebuie să depună lunar declarația A4200? Pot împuternici pe cineva cu semnătura electronică pentru transmiterea declarației? Da, dacă aveți obligația de a utiliza casa de marcat trebuie să depuneți A4200. Pentru depunere, persoana care semnează A4200 cu certificat digital calificat, trebuie să fie înregistrată cu drept de depunere declarații în numele utilizatorului (declarația 150).
13 1.Pentru bonurile fiscale emise pentru servicii de make-up, care aplicație pentru transmiterea declarației fiscale trebuie folosită? 2. În luna în care nu s-a emis vreun bon fiscal cu casa de marcat, se mai transmite declarația? Dvs transmiteți A4200 pentru lunile în care sunt emise bonuri fiscale și F4109 pentru lunile în care aparatele de marcat electronice fiscale nu sunt utilizate. Facem precizarea că, prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțeleg aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele pentru care exista obligația de raportare (bon fiscal și raport Z).
14 Sunt persoană fizică autorizată cu activitate de taximetrie. Nu există casă de marcat cu jurnal electronic pentru această activitate. După 1 noiembrie ce se întâmplă. Există o amânare de termen în sensul dotării cu casă de marcat cu jurnal electronic? Astfel de situații au fost luate în considerare la elaborarea și aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 701/2018, act normativ prin care contravențiile referitoare la "nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic" (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) au fost introduse sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.
15 Pentru contribuabilii care au sute / mii de case de marcat, va rămâne în continuare obligația de depunere a declarației A4200 sau se preconizează că se va sintetiza această obligație? Când estimați că vor fi conectate casele de marcat la serverele ANAF pentru transmiterea automată a datelor? A4200 se construiește pentru fiecare AMEF în parte, așa cum este precizat în instrucțiunile disponibile la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html Există posibilitatea dezvoltării de aplicații care: - regăsesc colecțiile opis/fișiere zile fiscale într-o structura de foldere și apelează pentru fiecare din ele DUKIntegrator în mod automat (linie de comanda) și produce PDF-ul semnat; - trimit automat PDF-urile către ANAF și înregistrează ID-ul returnat de ANAF la upload; - descarcă automat recipisa după un timp de așteptare.
16 Declarația A4200 pentru PFA se poate depune prin SPV ? A4200 se depune prin portalul e-guvernare.ro .
17 Am făcut o comanda către un distribuitor autorizat în data de 25 septembrie pentru o casă de marcat ce era pe stoc; în urma comenzii am primit o factură proforma, iar casa urmează să fie trimisă către mine prin curier. Până acum însa nu au reușit să o trimită. Ce se întâmplă în cazul unui control după 1 noiembrie dacă: 1. Nu primesc casa până atunci; 2. Primesc casa, însa nu se reușește fiscalizarea ei. Așa cum se arată în Nota de fundamentare a HG 701/2018, ca urmare a introducerii contravențiilor referitoare la "nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic" (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) sub prevederile Legii prevenirii nr. 270/2017, organele cu atribuții de control conform prevederilor legale pot analiza situația de fapt a operatorului economic, pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații și pot proceda în consecință astfel: a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situație în care organul de control nu aplică sancțiuni, b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt, c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare, d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate și a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de dotare și fiscalizare scurt, e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic dedicate activității sale, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile).
18 O societate care are peste 400 de puncte de lucru. Cum poate depune A4200 pentru toate punctele de lucru într-o singura declarație ? A4200 se construiește pentru fiecare AMEF în parte, așa cum este precizat în instrucțiunile disponibile la link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/4200.html Există posibilitatea dezvoltării de aplicații care: - regăsesc colecțiile opis/fișiere zile fiscale într-o structura de foldere și apelează pentru fiecare din ele DUKIntegrator în mod automat (linie de comandă) și produce PDF-ul semnat; - trimit automat PDF-urile către ANAF și înregistrează ID-ul returnat de ANAF la upload; - descarcă automat recipisa după un timp de așteptare.
19 Pentru o casă de marcat cu jurnal electronic, dar nu a fost folosită niciodată, ce declarații trebuie depuse? Dumneavoastră trebuie să depuneți F4109 - Declarație privind aparatele de marcat electronice fiscale (AMEF) neutilizate conform anexei la Procedura de transmitere a datelor, aprobată prin OPANAF 627/2018, pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat. Declarația o puteți accesa la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii R/4109.html
20 În luna august s-a pus în funcțiune casa de marcat cu jurnal electronic. În luna septembrie când s-a dorit exportarea fișierului pentru a se depune declarația la A4200, s-a constatat ca AMEF este defect. A fost luată de societatea furnizoare de service și nici până astăzi nu au înapoiat-o. Cum se procedează în astfel de cazuri? Trebuie anunțat ANAF, în vreun mod despre acest fapt? Dacă da, cine este responsabil pentru această informare? La restituirea aparatului cum se declară veniturile din lunile anterioare, de funcționare a aparatului? Dar dacă datele din memoria aparatului au fost pierdute din cauza defecțiunilor și a reparațiilor? Cum se procedează? Dacă în luna august s-a folosit casa nouă de marcat cu jurnal electronic și s-a omis depunerea declarației A4200, care este sancțiunea pentru nedepunerea în termen? Se pot depune în luna octombrie doua declarații A4200, una pentru august 2018 și una pentru septembrie 2018? În situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal utilizatorii consemnează în cartea de intervenții a aparatului de marcat electronic fiscal, data și ora la care au anunțat defectarea acestuia și păstrează notificarea efectuată conform celor convenite de părțile contractante. Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă în registrul special, care se completează fără ștersături și fără spații neutilizate. La repunerea în funcțiune a aparatului tehnicianul unității de service acreditate, denumit în continuare tehnician de service, consemnează în registrul special, după ultima înregistrare a operațiunilor efectuate de utilizator, data și ora începerii funcționării aparatului, sub semnătura și numele în clar ale tehnicianului de service. Până la repunerea în funcțiune a aparatului defect, utilizatorii emit chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare. În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, precum și în alte cazuri care necesită înlocuirea memoriei, utilizatorul este obligat să notifice distribuitorul autorizat și/sau unitatea de service acreditată, după caz. Facem următoarele precizări: 1) La înlocuirea memoriei fiscale datele înregistrate pe întreaga perioadă de funcționare, începând cu operația de fiscalizare a memoriei fiscale, pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din OUG 28/1999, vor fi tipărite, iar pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din aceeași ordonanță vor fi înregistrate la nivel de an, lună, zi pe un suport electronic și păstrate la utilizator. Pe suportul electronic se vor înscrie și toate jurnalele electronice ce au fost inițializate pe perioada de funcționare a memoriei fiscale înlocuite. 2) Atunci când natura defecțiunii nu permite citirea memoriei fiscale sau a oricărui jurnal electronic, în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale, cu aparatul de marcat electronic fiscal, distribuitorii autorizați sunt obligați ca, în maximum 7 zile de la înlocuirea memoriei fiscale, să asigure citirea acestora prin mijloace proprii. 3) În cazul și în intervalul de timp prevăzute la pct. 2) utilizatorii sunt obligați să îndeplinească cerințele menționate la pct. 1). În cazul în care natura defecțiunii nu permite distribuitorului autorizat citirea prin mijloace proprii a memoriei fiscale a aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta notifică în scris, prin poșta electronică sau fax, organul fiscal competent, în termen de 24 de ore de la efectuarea intervenției. În situația în care natura defecțiunii nu permite distribuitorului autorizat citirea prin mijloace proprii a memoriei fiscale sau a jurnalului electronic al aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta înregistrează informația în registru în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la efectuarea intervenției. Pentru mai multe informații referitoare la situația descrisă de dumneavoastră, vă rugăm sa ne transmiteți o solicitare prin intermediul formularului de contact ce poate fi accesat la următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ .
21 Care este sancțiunea pentru depunerea cu întârziere a declarațiilor A4200 și F4109? Atât A4200 cat și F4109 intră sub incidența art. 59 CPF. În consecință, în conformitate cu prevederile art. 336 lit. h) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, se sancționează nefurnizarea la termen de către contribuabil/plătitor a informațiilor periodice solicitate de organul fiscal potrivit art. 59. Precizăm că aceste contravenții intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017.
22 1.Cum se poate rectifica declarația A4200, dacă este necesar? 2. În forma listată a formularului F4109 nu este reflectată informația, că este un document rectificativ. Ea se regăsește numai în XML-ul generat. A4200 trebuie să conțină fișiere XML, generate și semnate cu certificatul digital al AMEF. Asupra acestor fișiere nu este permis să se intervină (nu este permisă modificarea conținutului). Dacă se bifează "formular rectificativ", informația apare - sub forma unei bife - și pe forma listata a F4109.
23 Suntem o firmă cu două puncte de lucru . Am achiziționat două case de marcat electronice și am depus C801 pentru cele două serii ale caselor de marcat . Am primit NUI numai pentru o serie a unei case de marcat cealaltă apare declarată din alt județ. Cei de la firma de unde am achiziționat casele au mers la ANAF să demonstreze că este la ei casa cu seria respectivă și nu în altă parte. Acum așteaptă răspunsul ANAF . Ideea este că o să pornesc cu casele de marcat la date diferite pentru fiecare punct de lucru. Este corect așa sau să aștept să ajungă și a doua casă de marcat ? Puteți să le instalați/fiscalizați la date diferite.
24 Vă rog sa îmi transmiteți dacă formularul A4200 include și formularul A4203, iar operatorul economic are obligația depunerii doar a formularului A4200. A4200 conține un fișier opis - cu indicativul A4200 - și fișierele XML de tip zi fiscală - cu indicativul A4203. Aplicația ANAF DUKIntegrator produce din toate acestea un singur document, numit declarație de tip A4200, având în el incluse toate zilele fiscale corespunzătoare opisului respectiv.
25 Care este situația distribuitorilor de case de marcat pentru taxi? Pot face distribuitorii de case de marcat pentru taxi, procedura obținerii numărului de ordine pentru fiscalizarea taximetrului? Lista operatorilor economici autorizați să distribuie case de marcat, precum și modele autorizate pentru a fi comercializate, este disponibilă pe următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520...
26 Întreprindere individuală, comerț ambulant. Am înțeles ca e necesară achiziția unei case de marcat cu jurnal electronic până cel târziu la 01 noiembrie 2018 (pentru firmele mici). 1. E necesara conectarea permanentă a casei de marcat la internet sau doar la transmiterea raportului Z? 2. Este obligatoriu contract de service cu firma de la care se achiziționează casa de marcat cu jurnal electronic? (sau de la altă firma autorizată pentru asta) Nu este prevazută această cerință, astfel încât nu este necesară conectarea permanentă a casei de marcat la internet, însă trebuie să puteți exporta datele pe un mediu de stocare extern. 2. Dvs trebuie sa aveți contract de service cu distribuitori/unități de service acreditați, aceștia fiind prevăzuți în lista care poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520...
27 Pe societate avem o casă de marcat veche care este fiscalizată, dar nu o mai folosim de un an . Nu intenționam să achiziționam o casă de marcat nouă, decât în momentul în care vom decide sa reluăm activitatea de comerț. Ce obligații declarative avem ? În cazul încetării activităților de livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale vor solicita în scris organului fiscal care a atribuit numărul de ordine anularea acestuia, anexând la cerere, documente probatoare ale motivelor încetării activității. Utilizatorii aflați în această situație sunt obligați să arhiveze memoria fiscală pe perioada prevăzută de lege. În momentul constatării defectării sau umplerii memoriei fiscale, precum și în alte cazuri care necesită înlocuirea memoriei, utilizatorul este obligat să notifice distribuitorul autorizat și/sau unitatea de service acreditată, după caz. Înlocuirea, sigilarea și activarea memoriei fiscale se efectuează la locul de instalare a aparatului de către tehnicianul de service. Operațiunea de înlocuire a memoriei fiscale trebuie să fie înregistrată în cartea de intervenții și în dosarul de asistență tehnică al aparatului de către tehnicianul de service. Memoria fiscală și dispozitivul de memorare a jurnalului electronic înlocuite, se păstrează de către utilizator pe perioada de arhivare prevăzută de lege, în plicuri sigilate pe care aplică o etichetă cuprinzând datele de identificare ale utilizatorului, precum și intervalul de utilizare a acestora. Memoria fiscală înlocuită, rola/suportul electronic pe care sunt înregistrate datele din aceasta, se păstrează de către utilizator, acest fapt fiind consemnat într-un proces-verbal. Procesul-verbal se întocmește în 4 exemplare de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale. Un exemplar al procesului-verbal revine utilizatorului, iar două exemplare vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care unul se transmite distribuitorului autorizat prin grija unității de service acreditate. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale transmit cel de-al patrulea exemplar al procesului-verbal organului fiscal competent.
28 În cazul profesiilor liberale - de ex. avocați, notari - care sunt exceptate de la utilizarea caselor de marcat și care până acum au folosit opțional casa de marcat, pot să emită de acum doar chitanțe fără a se alinia la utilizarea noilor case de marcat? Ce obligații declarative sunt în acest caz? Birourile notariale/de avocatura care au optat pentru utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale au posibilitatea fie să se doteze cu aparate de marcat cu jurnal electronic, fie să renunțe la calitatea de utilizator. Astfel, cele care își mențin sau își exercita opțiunea, devin utilizatori în sensul OUG 28/1999, cu toate drepturile și obligațiile ce derivă din această calitate.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...