Saptamanalul de drept nr. 28/2018

Sesiune de asistență din 08 august 2018 - Case de marcat - facilități, obligatii, termene
de www.anaf.ro

10 august 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Nr. Crt. Întrebare Răspuns
1 Aș vrea să vă întreb, în cazul stațiilor de carburanți, dacă trebuie o avizare a casei de marcat împreună cu soluția software. Până acum nu trebuia. Am înțeles că este în curs o avizare specială (a caselor/imprimantelor fiscale pentru această activitate), neputându-se folosi orice casă de marcat existentă pe piață (bineînțeles, conform noilor reglementări, cu jurnal electronic). Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru aceasta activitate economică, iar programele de aplicație trebuie înregistrate la ICI. În acest sens, HG 479/2003 prevede că, programele de aplicație externe interfațate cu aparatele de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 17 lit. a, b, e și f trebuie să fie înregistrate în Biblioteca națională de programe prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 1.621/2003 pentru organizarea și funcționarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București, cu modificările și completările ulterioare, specificând datele de identificare a aplicației, precum și modelele de echipamente fiscale omologate cu care se interfațează. Aparatele de marcat electronice fiscale destinate stațiilor de comercializare a carburanților care, în aceeași locație, pe lângă carburanți mai comercializează și alte produse pot fi dotate cu două echipamente fiscale distincte, unul pentru carburanți și unul pentru celelalte produse. Programul de aplicație trebuie să controleze și să asigure gestionarea distinctă a vânzărilor de carburanți de vânzarea celorlalte produse.
2 Există aparate de marcat electronice fiscale dedicate pentru comerț cu carburanți. Se poate să ne dați câteva modele care sunt autorizate pentru această activitate? Aveți pe site-ul nostru publicată Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018. Aceasta poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520În acest sens, vă sugerăm să luați legătura cu distribuitorii de aparate de marcat electronice fiscale.
3 În cazul în care un contribuabil a achiziționat casa de marcat în luna iulie 2018 începand cu ce dată trebuie să depună declarația cu datele exportate din casa de marcat? Fișierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF 627/2018. Prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică. Obligația intră în vigoare cu data de 1 august 2018.
4 Trebuie mai întâi să inventeze declarația pentru casele de marcat, deoarece trebuie luată memoria lunar pe un stick din casa de marcat în format XML și apoi trebuie făcut PDF pe declarația inventată, la care se atașează semnătura electronică și depusă lunar pe site-ul ANAF. Programul de asistență și implicit, formularul PDF, vor fi puse la dispoziție pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
5 Conform OUG28/1999 se exceptează de la obligația casei de marcat: k) comerțul cu amănuntul prin comis-voiajori, precum și prin corespondență. Vă rog sa definiți noțiunea de comerț prin corespondență. În cazul în care o firmă cu activitate preponderentă de comerț cu ridicata vinde și prin intermediul unei platforme de comerț electronic, livrează cu mașinile proprii și încasează numerar de la clienți, unii fiind persoane fizice, cum este considerat ? Are obligația de a deține casă de marcat ? Dacă da, atunci are obligația de a emite bonuri fiscale pentru toate încasările în numerar ? Dacă încasarea este pentru o factură emisă acum o lună, tot cu bon fiscal se face ? În situația descrisă de dumneavoastră, în care livrarea se efectuează cu mașinile societății și se încasează numerar de la clienți, aveți obligația de a deține aparat de marcat electronic fiscal si de a emite bon fiscal.
6 Există vreo posibilitate de a verifica dacă bonurile fiscale emise de comercianți au fost eliberate prin case de marcat fiscalizate cu jurnal electronic? Respectiv, există un registru public pentru a verifica numărul avizului de distribuție a caselor de marcat fiscale, respectiv numărul de ordine din Registrul de evidență a caselor de marcat fiscale instalate în județ sau in municipiul București? Pe site-ul nostru puteți accesa: a) Evidența aparatelor de marcat electronice fiscale, pe baza: -Seriei aparatului de marcat electronic fiscal; -Numărului autorizației de distribuție; -Data autorizației de distribuție; b) Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018, la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520..
7 Ce elemente din conținutul obligatoriu a unui bon fiscal emis prin folosirea unei case de marcat cu jurnal electronic se pot verifica prin consultarea Listei operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018? Lista este valabilă, aceasta urmează a fi actualizată. Facem precizarea că pentru aparatele de marcat electronice fiscale nu se mai emit avize, ci Comisia din cadrul MFP emite autorizații de distribuție (nu emit avize). Menționăm, pentru aparatele de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic: - ICI avizează modelele; - MFP autorizează distribuția; - nu se mai eliberează numere de ordine, ci se atribuie numere de identificare unică a aparatelor de marcat. Acestea sunt comunicate utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale . Referitor la cea de-a doua întrebare, ca urmare a consultării Listei operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018, veți identifica elementele care sunt cuprinse pentru moment în aceasta. Precizam ca lista este în curs de actualizare. Menționăm că, se are în vedere implementarea unei aplicații care să permită verificarea bonurilor fiscale. Ulterior, se vor întreprinde demersurile necesare pentru informarea contribuabililor cu privire la existenta acestei facilități.
8 În cazul unei case de marcat achiziționată în luna iunie cu ce dată se depune declarația cu datele exportate? Obligația intră în vigoare la 1 august 2018. Fișierele se transmit până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate, perioada de raportare este luna calendaristică.
9 Pentru societățile cu obiect de activitate de protecție și pază, care pot avea și contracte cu persoane fizice pentru paza personală, în consecință încasează de la acestea contravaloarea facturilor, este obligatorie achiziția și înregistrarea unei case de marcat electronice? Puteți să-mi indicați baza legală actualizată referitoare la casele de marcat electronice și lista furnizorilor autorizați? Există un ghid elaborat de ANAF pe această temă a caselor de marcat electronice? Există un ghid dedicat pe site-ul nostru. Acesta este disponibil pe site-ul ANAF la următorul link: https://static.anaf.ro/.../Ghid_case_marcat_18062018.pdf. Lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018 este publicată pe site și poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520. Facem precizarea că, operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
10 În cât timp se obține numărul unic de identificare prin SPV? Certificatul de atribuire a numărului unic de identificare se emite prin SPV, după efectuarea verificărilor, cu respectarea termenului prevăzut de cadrul legal în vigoare.
11 Comercianții SRL- neplătitor de TVA-trebuie să-și schimbe casa de marcat?Consider ca nu/La firmele de contabilitate-neplătitor de TVA-trebuie casă de marcat; se emit facturi lunare și chit./OP. Toți operatorii economici care au obligația de a utiliza case de marcat trebuie sa dețină aparate de marcat electronice cu jurnal electronic.
12 La întreprinderile familiale cu obiect de activitate transport în regim de taxi neplătitoare de TVA care este termenul limită de achiziționare a casei de marcat nouă? Termenul prevăzut de lege este data de 1 august 2018. Nu se aplică sancțiuni pentru neachiziționarea până la data de 1 noiembrie 2018.
13 Potrivit modificărilor aduse OUG 28/1999, cum se realizează transmiterea datelor înregistrate prin casele de marcat cu jurnal electronic către ANAF, respectiv care sunt termenele de transmitere? Fișierele se transmit prin mijloace electronice de transmitere la distanță, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute în OPANAF 627/2018. Prin perioadă de raportare se înțelege luna calendaristică. Obligația intra în vigoare cu data de 1 august 2018 (ART IV din HG 804/2017).
14 Cum se poate afla dacă C 801 s-a depus de către unitatea de service sau nu?Cum se poate afla numărul unic de identificare din aplicația informatică a ANAF? C 801 trebuie depus exclusiv de utilizator.
15 Dacă unitatea de service a depus formularul în format hârtie la ANAF, cum se poate afla, ca să nu se dubleze declararea? Luați legătura cu unitatea de service, pe care presupunem că ați împuternicit-o, sau cu organul fiscal.
16 Am o casă de marcat Datecs DP05 cu jurnal electronic. Cum pot afla dacă modelul respectiv îmi permite să funcționez după noile reglementări? Dacă nu, există o listă cu modele de case de marcat agreate de ANAF? Dumneavoastră aveți posibilitatea de a accesa pe site-ul nostru, lista operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018. Lista poate fi accesată la următorul link: http://discutii.mfinante.ro/.../ListaDistribAutoriz290520...
17 Dacă la verificarea link -ului https://www.anaf.ro/Reg_AMEF/ casa de marcat apare înregistrată, mai trebuie întocmite alte formalități? Dacă sunteți utilizator al casei de marcat aveți obligația de a solicita eliberarea certificatului de atribuire a Numărului Unic de Identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale prin depunerea în format hârtie a Anexei 6 sau în format electronic a C801.
18 La punctul de lucru al societății, care urmează să se închidă, s-a achiziționat o casă de marcat cu jurnal electronic. Ca și model, ea se afla pe lista postată de dvs mai sus. Nelămurirea mea: Pot muta casa de marcat de la punctul de lucru la sediul societății? Care este procedura ? Aparatul poate fi mutat la alt punct de lucru. Dumneavoastră informați organul fiscal competent cu privire la această schimbare prin completarea și transmiterea formularului F4105, disponibil la următorul link: l https://static.anaf.ro/static/ 10/Anaf/Declaratii R/4105.html
19 Pentru încasările cu card sau tichete de vacanță mai exista obligativitatea de a emite bon fiscal ? În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Prin operatori economici se înțeleg persoanele fizice și juridice, întreprinderile familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație. De asemenea, în sensul art. 1 alin. (1) din ordonanța de urgență sunt considerate substitute de numerar bonurile de valoare acordate potrivit legii, de tipul tichetelor de masă, voucherelor de vacanta, tichetelor cadou și tichetelor de creșa, tichetelor sociale, tichetului Rabla și altele asemenea. Având în vedere prevederile legale mai sus menționate vă informăm că trebuie să emiteți bon fiscal.
20 Există un termen limită până când cei care furnizează imprimante fiscale/case de marcat cu jurnal electronic trebuie să se autorizeze? Cadrul legal în vigoare nu instituie o obligație privind aprovizionarea distribuitorilor autorizați cu aparate de marcat electronice fiscale dotate cu jurnal electronic (case de marcat generație noua) până la un anumit termen, însă impune un termen limită până la care pot fi comercializate case de marcat cu rola hârtie, respectiv 1 august 2018.
21 Nu putem cumpăra orice imprimanta fiscală cu jurnal electronic, iar de la cei care trebuie, nu sunt autorizați. Pentru a putea comercializa aparate de marcat electronice fiscale, trebuie parcurse următoarele etape: 1. obținerea avizului tehnic favorabil de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI București; 2. obținerea autorizației de distribuție de la MFP. Dacă exista dificultăți în aceste procese, instituțiile abilitate vor iniția demersurile necesare remedierii unor astfel de situații.
22 Suntem o societate farmaceutică care are puncte de lucru pe trei județe, pentru depunerea declarației C 801 în SPV trecem toate județele sau câte o declarație pentru fiecare județ ? Se depune un singur formular C 801, chiar dacă instalați aparatele de marcat în județe diferite. Dacă cele trei județe aparțin unor Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice diferite, veți primi mai multe certificate de atribuire a numărului unic de identificare a aparatelor de marcat electronice fiscale, în concordanță cu arondarea teritorială. Din acest motiv, vă adresam rugămintea de a acorda atenție sporită completării formularului, atât în ceea ce privește seriile de fabricație corespunzătoare aparatelor, cât și cu privire la punctele de lucru/activitățile în care urmează a fi utilizate.
23 Care sunt sancțiunile pentru nedepunerea formularului C 801? Nedepunerea formularului C 801 nu este o contravenție și nu se sancționează, ci este o facilitate de obținere a numărului unic de identificare. Menționam însă ca neîndeplinirea obligației operatorilor economici de a se dota cu aparate de marcat electronice fiscale, achiziționate numai de la distribuitori autorizați sau unități acreditate pentru comercializare, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență constituie contravenție și se sancționează.
24 Dacă eu ca persoană fizică autorizată, prestez servicii doar către firme inclusiv PFA, sunt obligată să dețin casă de marcat? Stimată doamnă, persoanele fizice și juridice, întreprinderile familiale, precum și orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație au obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.
25 În ghidul de pe site-ul ANAF.ro, la documentele necesare atribuirii numărului de ordine sunt enumerate: factură, ordin de plată, proces verbal de sigilare, CI administrator, certificat de garanție, declarație administrator, dar nu sunt cerute:copie certificat constatator, copie certificat înregistrare mențiuni, copie rezoluție, copie contract închiriere, copie CUI, copie CIF, copie aviz de distribuție, asa cum ne-au fost cerute până acum. Puteți să mă lămuriți ce trebuie sa atașez la C 801? În Ghid au fost trecute documentele prevăzute la alin. (1) art. 61 din HG 479/2003, mai puțin actele care conțin informații disponibile în bazele de date ANAF sau care pot fi obținute de la terți. De asemenea, în temeiul alin. (2) art. 61, potrivit căruia "Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice sau Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, după caz, pot solicita utilizatorilor aparatelor de marcat electronice fiscale și alte documente necesare..." a fost solicitat certificatul de garanție al aparatului de marcat electronic fiscal, ca element de verificare a seriei de fabricație corespunzătoare aparatului. Solicitării în format PDF (C801) se vor atașa aceleași documente care însoțesc cererea în format hârtie (menționate în HG și în Ghid), mai puțin "declarația pe propria răspundere a utilizatorului", întrucât informațiile conținute de aceasta au fost cuprinse în formularul C801. După validarea formularului, documentele scanate trebuie atașate în format - ZIP.
26 Am un Tremol M20 pe care nu am apucat să îl fiscalizez, dar numărul fiscal îl am atribuit de la ANAF. Cum pot anula respectivul număr și să revând casa pe altă firmă? ( menționez că Tremolul încă nu e fiscalizat) Potrivit art. 116 din HG 479/2003, "utilizatorii pot vinde aparatele de marcat electronice fiscale achiziționate numai distribuitorilor autorizați sau unităților acreditate de aceștia, de la care au cumpărat aparatele respective." În situația în care veți vinde aparatul, aveți obligația de a informa organul fiscal competent cu privire la înstrăinarea acestuia prin transmiterea formularului F4105.
27 Cu numărul atribuit ce se întâmplă? La cele vechi puteam să îl anulez, acum nu mai este necesar? Legislația prevede că la înregistrarea aparatului de marcat electronic fiscal, registrul alocă aleatoriu un număr unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal, format din 10 cifre. Numărului i se asociază istoricul aparatului de marcat electronic fiscal și nu poate fi anulat/șters/realocat.
28 Pe durata de nefuncționare a caselor de marcat vânzările se trec în registru special? După repunerea în funcțiune, aceste vânzări trebuie reînregistrate prin casa de marcat sau se contabilizează Registru Z pe durata de funcționare la care se adaugă vânzările din registru special pe durata de nefuncționare a casei de marcat? În limita informațiilor comunicate de dumneavoastră vă comunicăm răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Având în vedere că: - registrul special se utilizează în situația defectării aparatului de marcat electronic fiscal sau întreruperii curentului electric; - până la repunerea în funcțiune a aparatului defect sau pe perioada întreruperii curentului electric, utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale, cu excepția taximetriștilor, înregistrează toate operațiunile efectuate în această perioadă, în registrul special, emițând chitanțe pentru respectivele operațiuni și facturi, la cererea clienților, în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; - pe perioada nefuncționării aparatului de marcat electronic fiscal casele de schimb valutar eliberează clienților buletin de schimb valutar, iar datele privind tranzacțiile efectuate în această perioadă vor fi introduse în aparate după repunerea în funcțiune a acestora; - cu excepția taximetriștilor, toți utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale prezintă registrul special, pentru vizare, organului fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal; - registrul special și raportul Z reprezintă documentele pe baza cărora se înregistrează veniturile din activitatea de comerț cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație, în evidența contabilă a utilizatorului, cu excepțiile prevăzute de lege, concluzionăm că, OBLIGAȚIA DE A INTRODUCE ÎN APARATUL DE MARCAT, DUPĂ REPUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTUIA, TRANZACȚIILE EFECTUATE ÎN PERIOADA DE NEFUNCȚIONARE, A FOST STABILITĂ de legiuitor NUMAI în sarcina operatorilor economici care utilizează aparate de marcat destinate ACTIVITĂȚII DE SCHIMB VALUTAR. ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNSCRIEREA OPERAȚIUNILOR ÎN REGISTRUL SPECIAL, LEGEA PREVEDE OBLIGAȚIA UTILIZATORILOR, CU EXCEPȚIA TAXIMETRIȘTILOR, DE A ÎNREGISTRA TOATE OPERAȚIUNILE EFECTUATE ÎN PERIOADA DE NEFUNCȚIONARE A APARATULUI DE MARCAT, ÎN ACEST REGISTRU.
29 Sunt persoană fizică autorizată în domeniul apiculturii. Predau mierea cu factura en gross dar vând ocazional miere și la persoane fizice(nu vând în piață). Trebuie sa achiziționez casă de marcat? Producătorii agricoli organizați în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008, intră sub incidența excepției (prevăzute la art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999) și nu au obligația de a utiliza aparatul de marcat electronic fiscal, cu condiția ca activitatea de comercializare să se desfășoare în piețe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate și să vizeze produsele agricole din producție proprie, conform activității economice pentru care producătorul agricol a obținut înregistrarea și autorizarea în condițiile O.U.G. nr. 44/2008.
30 Comercianții care sunt înregistrați direct (din perspectiva TVA) pentru vânzări la distanța în România (respectiv comerț online), au obligația să emită bonuri fiscale pentru vânzările efectuate pe teritoriul României (deși nu au o prezenta fizica în România, nu sunt stabiliți în România, au doar un cod de TVA alocat)? Având în vedere că din informațiile prezentate de dumneavostră reiese că un operator economic nerezident, înregistrat în scopuri de TVA, vinde la distanță bunuri clienților din România, dat fiind faptul că în această situație comerciantul, respectiv cumpărătorul nu sunt concomitent în același loc, iar OUG nr. 28/1999 instituie obligativitatea utilizării aparatului de marcat electronic fiscal doar în sarcina operatorilor economici care încasează contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, direct către populație, concluzionăm că acest tip de activitate nu intră în sfera de aplicare a OUG nr. 28/1999.
31 Există prevederi speciale pentru companiile aeriene referitoare la folosirea caselor de marcat, respectiv se vor folosi aceleași case de marcat înregistrate/fiscalizate în România și pentru vânzările la bordul navei realizate în afara României de către același operator economic pe durata transportului internațional de persoane, cu punctul de îmbarcare în afara României, cu excepția zborurilor interne (de ex. vânzarea de produse alimentare și ne­alimentare, care nu intra in prețul biletului)? Potrivit dispozițiilor art. 1 din OUG nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care încasează integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație sunt obligați să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le predea clienților, cu excepțiile prevăzute la art. 2. Între activitățile exceptate de la obligația utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 2 din același act normativ, nu figurează activitatea de comercializare a unor produse la bordul aeronavelor care efectuează curse interne și internaționale. Având în vedere cele mai sus menționate, concluzionăm că, pentru comercializarea de bunuri, cu amănuntul, la bordul aeronavelor, este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, compania aeriană putând utiliza aceeași casă de marcat atât pentru încasarea în lei, cât și în valută, a contravalorii produselor vândute. Precizăm că pentru operațiunile de încasări și plăți în valută realizate de operatorii economici în discuție, se aplică în mod corespunzător dispozițiile Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar, republicat, cu modificările și completările ulterioare, în funcție de calitatea de rezident sau nerezident a părților între care se derulează operațiunile respective.
32 Are obligativitatea achiziționării unei case de marcat un SRL cu cod CAEN de prestări servicii ce încasează în numerar de la SRL, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală ? Nu prestează servicii persoanelor fizice pe CNP. Operatorii economici care comercializează bunuri/prestează servicii, EXCLUSIV către persoane juridice, nu intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
33 Ce elemente din conținutul obligatoriu al unui bon fiscal, emis prin folosirea unei case de marcat cu jurnal electronic se pot verifica prin consultarea Listei operatorilor economici distribuitori de aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, autorizați în ședința Comisiei de autorizare a distribuitorilor pentru aparate de marcat electronice fiscale avizate tehnic din data de 24.05.2018? Seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal cu jurnal electronic este unică și se atribuie din registrul național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județe și în sectoarele municipiului București. Această serie fiscală este formată din 10 caractere care reprezintă numărul unic de identificare a aparatului de marcat electronic fiscal. Așadar, între elementele pe care trebuie să le cuprindă bonul fiscal emis de aparatul de marcat cu jurnal electronic (aparate noi) se regăsește și numărul unic de identificare al aparatului, fără ca acest număr să îl reflecte pe cel al autorizației eliberate de MFP distribuitorului casei de marcat, așa cum se întâmplă în cazul aparatelor de marcat cu rolă jurnal (aparate vechi). În contextul celor arătate, precizăm că date fiind dispozițiile legale din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999, în cazul bonului fiscal emis de un aparat de marcat cu rolă jurnal, seria fiscală înscrisă pe acesta include 10 caractere numerice, iar primele patru dintre acestea reprezintă numărul autorizației de distribuție.
34 Când se vor conecta toate casele de marcat la un sistem care sa verifice folosirea acestora? Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum și data începând cu care acestea se conectează la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale se aprobă prin ordin.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...