Saptamanalul de drept nr. 10/2019

Sesiune de asistență din 06 martie 2019 - Case de marcat: facilități, obligații, termene
de www.anaf.ro

06 martie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  
Întrebare Răspuns
1 Pentru încasările ocazionale de la persoanele fizice (încasarea se face în contul bancar - nu cash, în baza facturii fiscale) suntem obligați să avem case de marcat ? Dacă se încasează de la persoane juridice și se emite chitanță, există obligativitatea casei de marcat ? Potrivit dispozițiilor art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999 -operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților, cu excepțiile prevazute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera și factură, în condițiile legii. Astfel, încasările prin virament bancar nu intră sub incidența prevederilor art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999, pe cale de consecința nu aveți obligația de a vă dota cu aparat de marcat electronic fiscal în cazul încasării prin transfer bancar, fără a realiza încasări de la populație integral sau parțial cu numerar, prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau substitutelor de numerar.
Înțeleg că dacă încasez în numerar de la persoane juridice, este în regulă doar factura cu chitanța ? Activitatea se desfășoară la sediul clientului (măsurători / montare mobila. La sediul social nu ajunge clientul, acolo doar se execută mobilierul ). În situația în care societatea încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul sau a prestărilor de servicii către beneficiari, indiferent că aceștia sunt persoane fizice sau juridice, aceasta are obligația de a emite bon fiscal, iar factura se emite la cererea clientului.
În situația în care societatea încasează prin ordin de plată/ virament bancar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul sau a prestărilor de servicii către persoane fizice sau juridice, aceasta nu are obligația de a emite bonuri fiscale clienților, ci urmează să emită factura, în condițiile legii.
În sensul art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgentă, prin operatori economici se înțeleg persoanele fizice si juridice, întreprinderile familiale, precum si orice alte entități, cu excepția instituțiilor publice, care încasează, pe teritoriul României, inclusiv în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum si a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.
2 Care este baza legală pentru :"Dacă aparatul de marcat electronic fiscal a fost pus în funcțiune, trebuie generat raportul Z, la închiderea zilei fiscale, chiar dacă nu au fost emise bonuri fiscale." . Unde este menționat express acest lucru ? Baza legală o reprezintă prevederile art. 64 alin. (1) din HG nr.479/2003, potrivit cărora raportul Z este definit astfel: "Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru, care conține în mod detaliat date ce se vor înregistra în memoria fiscală ca date de sinteză pe termen lung, odată cu emiterea acestui raport. Comanda de închidere zilnică a totalizatoarelor zilnice cu caracter fiscal este unică și obligatorie."
3 La emiterea raportului Z cu valoare zero, la sfârșitul lunii, declarația centralizatoare va emite erori de validare, pentru că nu recunoaște rapoarte emise pentru lipsa de bonuri fiscale emise. Este valabil și pentru zilele în care nu se lucrează cu casa și agentul economic are închis(ex. sâmbătă și duminică)? În situația în care primiți o astfel de eroare avem rugămintea de a trimite mesajul primit, împreună cu fișierul/fișierele XML utilizând formularul de contact de la următorul link: https://www.anaf.ro/asistpublic/ . Raportul Z este documentul de finalizare a gestiunii pe termen scurt, respectiv zi de lucru.
4 Pentru încasările de la persoane fizice, prin virament bancar, este nevoie de casă de marcat? Ex. Cursuri ținute online, deci nu ai cum să iei legătura cu persoanele respective decât prin intermediul calculatorului. Potrivit dispozițiilor art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999 -operatorii economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, de la persoane fizice sau juridice, contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație, au obligația să emită bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale și să le înmâneze clienților, cu excepțiile prevăzute la art. 2, iar la solicitarea acestora vor elibera și factură, în condițiile legii.
Astfel, încasările prin virament bancar nu intră sub incidența prevederilor art. 1 alin.(1) și (2) din OUG 28/1999, pe cale de consecință nu aveți obligația de a vă dota cu aparat de marcat electronic fiscal în cazul încasării prin transfer bancar, fără a realiza încasări de la populație integral sau parțial cu numerar, prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau substitutelor de numerar.
5 Am cumpărat casă de marcat, am depus documentele la ANAF, de atunci tot aștept să vină societatea respectiva să o fiscalizeze. Ce se poate întâmpla la un control în toată această perioadă în care aștept ? Menționez faptul că folosesc în continuare casa de marcat veche. Având în vedere asigurarea unei abordări de tip preventiv, stimulativ și nu de sancționare imediată la prima abatere a operatorului economic, Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 701/2018 pentru modificarea pct. 42 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contravențiilor care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017 precum și a modelului planului de remediere prin care contravențiile referitoare la "nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat cu jurnal electronic" (art. 10 lit. cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare) intră sub incidența prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017 . Așa cum se arată în nota de fundamentare a actului normativ menționat, organele de control pot analiza cu ocazia controlului, situația de fapt a comerciantului, pot constata, de la caz la caz, cel puțin următoarele situații și pot proceda în consecință astfel:
a) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, situație în care organul de control nu aplică sancțiuni, b) este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar acesta nu este fiscalizat și instalat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de instalare foarte scurt,
c) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate corespunzătoare activității acestuia, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen scurt de dotare, d) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic, dar există pe piață aparate și a făcut comandă la distribuitorul autorizat, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește un termen de dotare și fiscalizare scurt,
e) nu este dotat cu aparat de marcat cu jurnal electronic și nu există pe piață aparate de marcat cu jurnal electronic
dedicate activității sale, situație în care organul de control aplică avertismentul și stabilește în planul de remediere un termen mai lung de dotare (exemplu: 90 de zile).
6 Doresc să știu dacă se predau memoriile pentru casele de marcat vechi și dacă există un termen pentru acest lucru. În cazul încetării activităților de livrări de bunuri cu amănuntul și prestări de servicii direct către populație sau după dotarea cu noile aparate de marcat cu jurnal electronic, utilizatorilor le revine obligația de a solicita distribuitorului autorizat sau unității acreditate pentru service, defiscalizarea vechilor aparate de marcat cu rolă jurnal, procedură care constă în extragerea memoriei fiscale din aparatul de marcat și anularea numărului de ordine din Registrul de evidentă a aparatelor de marcat electronice fiscale instalate în județ sau în municipiul București și de a păstra și arhiva memoria fiscală, pentru o perioadă de 10 ani. Cadrul legal în vigoare nu prevede un termen în care utilizatorul să procedeze la arhivarea memoriei fiscale a aparatului de marcat scos din uz.
7 Dacă am depus declarație cu datele aferente lunii ianuarie, dar la declarație am scris luna ianuarie în loc de februarie, ce se întâmplă cu declarația lunii decembrie depusă corect ? În situația în care, după depunerea formularului F4109, observați că există erori (ați declarat NUI-uri, în plus, în minus sau nu trebuia să declarați niciun NUI), puteți depune formulare F4109 rectificative prin care comunicați datele corecte si complete.
Spre exemplu,
1. dacă în primul F4109 a fost omis un NUI, se trimite un F4109 rectificativ în care, pe lângă NUI-urile declarate în primul formular depus, se înscrie și NUI-ul omis (se adaugă la lista precedentă)
2. dacă a fost trecut un NUI în plus, se depune un F4109 rectificativ doar cu NUI-urile care trebuie declarate (se elimină din lista precedentă NUI-ul declarat eronat) 3. dacă au fost declarate unul sau mai multe NUI-uri și nu trebuia declarat niciunul, se trimite un F4109 care nu conține niciun NUI.
Pentru o perioadă de raportare se pot depune formulare rectificative ori de cate ori se constată că există erori în formularele depuse anterior.
Dacă ați greșit perioada de raportare, depuneți un F4109 pentru aceeași perioadă și procedați similar exemplelor de mai sus în ceea ce privește NUI-urile.
8 Care sunt consecințele legale în cazul în care utilizatorii caselor de marcat renunța la contractul de service? Potrivit prevederilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f) din OUG 28/1999 se instituie pentru utilizatori obligația: - de a asigura funcționarea aparatului de marcat electronic fiscal în parametrii tehnici legali, pe toată durata de utilizare a acestuia,
- de a permite intervenția tehnică numai a persoanelor autorizate pentru efectuarea operațiunilor de service asupra aparatului de marcat electronic fiscal; prin persoană autorizată se înțelege persoana înregistrată în baza de date a Ministerului Finanțelor Publice privind distribuitorii autorizați, unitățile acreditate pentru comercializare și/sau service și tehnicienii de service pentru aparatele de marcat electronice fiscale. Potrivit art. 10 lit. u) din OUG nr. 28/1999 nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozițiilor art. 4 alin. (12) lit. e ) sau f) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei.
9 Doresc să știu:
1. O zi fără încasare, este necesar scoaterea Z-ului?
2. La sfârșitul zilei, după scoaterea Z-ului, din diverse motive se mai face o încasare. Cum procedez în acest caz?
3. La sfârșitul zilei se observa pe Z încasări cu card cu toate ca nu posed un POS. Cum procedez?
Dacă aparatul de marcat electronic fiscal a fost pus în funcțiune, trebuie generat raportul Z la închiderea zilei fiscale, chiar dacă nu au fost emise bonuri fiscale. 2. Legislația în vigoare nu interzice existența a mai multe rapoarte Z într-o zi calendaristică.
3. În situația în care deși nu dețineți un POS, în raportul Z figurează încasări cu cardul, trebuie să contactați unitatea acreditată pentru service pentru remedierea situației.
10 Pentru o pensiune care funcționează doar vara, două luni pe an. În restul anului nu are activitate deloc. Pentru celelalte luni are posibilitatea unei cereri, să nu depună F4109? Dvs depuneți A4200 pentru cele două luni și F4109 pentru fiecare lună în care nu utilizați aparatul de marcat. Prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțeleg aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele pentru care exista obligația de raportare (bon fiscal și raport Z). În cazul prezentat de dumneavoastră, modificați doar luna de raportare din formularul F4109, transmis în luna anterioară.
11 S-a obținut online codul NUI pentru casa de marcat prin depunerea formularului C801.Societatea are sediul în județul Prahova,iar punctul de lucru unde se instalează casa de marcat este în Județul Vrancea. Ce documente trebuie prezentate la Serviciul Fiscal , pentru a finaliza operațiunea de fiscalizare?Unde se depun aceste documente : la Serviciul Fiscal unde este arondat sediul, sau la Serviciul Fiscal unde este arondat punctul de lucru? Documentele le depune reprezentantul unității de service sau utilizatorul casei de marcat? După instalarea aparatului de marcat, tehnicianul de service întocmește Declarația de instalare a aparatelor de marcat electronice fiscale, utilizatorul având obligația de a transmite această declarație organului fiscal competent, a 2-a zi pentru luarea aparatului de marcat în evidență. Organul fiscal competent să primească un exemplar al declarației de instalare în vederea luării în evidență a operatorului economic, este organul fiscal în a cărui rază teritorială a fost instalat aparatul de marcat electronic fiscal.
12 Suntem o firmă care are atât vânzări cât si prestări de servicii. Casa de marcat electronică o avem legată la programul de contabilitate. Pe bonul fiscal care-l predăm, persoanelor fizice, apare denumirea serviciului prestat sau denumirea mărfurilor vândute, însă, pe raportul zilnic Z, apare doar suma totală, fără a fi defalcată pe marfă/servicii prestate. Pentru a ne putea înregistra în contabilitate, anexam Z-lui un raport din SAGA, este OK asa? Raportul Z trebuie să conțină obligatoriu datele menționate la art. 64 alin. (2) din HG 479/2003.
13 Dacă se extrage memoria fiscală a unei case de marcat fiscale electronice, fără să se înstrăineze casa de marcat, este de ajuns procesul verbal de extragere a memoriei înregistrat la organul fiscal arondat sau trebuie depusă online si Declarația F4105 - Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E)? În conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) și (3) din HG nr. 479/2003 pentru aparate de marcat cu jurnal electronic (modelul nou - definite la art. 3 alin (2) din OUG nr. 28/1999) procesul-verbal se întocmește în 3 exemplare și se semnează de către utilizator și de către tehnicianul de service. Un exemplar al procesului-verbal revine utilizatorului, iar două exemplare vor fi preluate de către tehnicianul de service, dintre care unul se transmite distribuitorului autorizat prin grija unității de service acreditate.
La organul fiscal competent se transmite un exemplar al procesului verbal dacă memoria a fost înlocuită/extrasă de la o casă de marcat model vechi.
Procesul-verbal se păstrează o perioadă de 10 ani: - la utilizator pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din ordonanța de urgență
(modelul nou, cu jurnal electronic),
- la organul fiscal competent pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență (modelul vechi).
Extragerea memoriei fiscale nu face parte din situațiile prevăzute expres de formularul F4105, însă puteți informa cu privire la această situație prin completarea punctului "D.6 Alte situații".
14 Având în vedere prevederile Art. 115 din Normele Metodologice, prin cesionarea drepturilor și obligațiilor către terțe persoane interpretați că este vorba de unități neacreditate sau indiferent de statutul lor? Prin urmare contractele de service se pot cesiona intre unități acreditate ale aceluiaș importator/distribuitor de case de marcat? Drepturile și obligațiile ce revin unităților acreditate pentru comercializare și/sau service în baza prevederilor ordonanței de urgență și a prevederilor prezentelor norme metodologice, precum și în baza avizelor/autorizațiilor eliberate de comisie nu pot fi cedate unor terțe persoane.
15 La închiderea punctului de lucru,unitatea de service a depus în format tipărit la Serviciul Fiscal procesul verbal de extragere a memoriei pentru o casă de marcat electronică fiscală. Mai trebuie depusa Declarația F4105 - Notificare privind situația aparatului de marcat electronic fiscal (Anexa 2E)?Dacă da, care este termenul de depunere(în cat timp de la închiderea punctului de lucru trebuie depusă)? Notificarea se transmite organului fiscal competent în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care a intervenit situația.
16 Pentru casele de marcat care funcționează odată sau de doua ori pe lună, se aplică procedura normală de depunere a declarației ? Da, transmiteți A4200 pentru lunile în care sunt emise bonuri fiscale și F4109 pentru lunile în care aparatele de marcat electronice fiscale nu sunt utilizate. Facem precizarea că, prin aparate de marcat electronice fiscale neutilizate se înțeleg aparatele de marcat electronice fiscale care nu au fost utilizate, în nicio zi din perioada de raportare, pentru generarea oricăreia dintre datele pentru care exista obligația de raportare (bon fiscal si raport Z).
17 Casele de marcat pentru taxi de ce nu au apărut la vânzare? Există atât modele de case de marcat destinate activității de taxi care au primit avizul tehnic favorabil, cât și distribuitori autorizați pentru comercializarea acestora. Listele cu modelele de AMEF și distribuitorii autorizați, precum și avizele tehnice emise de către ICI pot fi consultate aici: http://www.mfinante.gov.ro/pagina.html...
18 Am făcut export fișierelor de pe casa de marcat în 04.03 pentru luna februarie, deși Z-urile au fost scoase până în 28.02. La importul în decl 4200 îmi apare luna martie deși Z-urile sunt aferente lunii februarie. Dacă la sfârșitul lunii martie în 30.03 voi exporta fișierele ,ținând cont că societatea nu lucrează în weekend și nu are activitate iar la import în decl 4200 îmi apare tot luna martie, mai pot depune încă o declarație aferentă lunii martie cu Z - uri de martie ? În cazul în care trebuie să justific corelațiile cu decl 394 și bonurile fiscale pe luna februarie cum voi proceda? Luna februarie este perioada de raportare pentru care aveți obligația să trimiteți fișierele XML până cel târziu pe data de 20 martie.
Luna martie este luna în care transmiteți A4200.
La importul fișierelor XML în A4200 vedeți luna în care construiți declarația, în cazul prezentat, luna martie. Fișierele XML (inclusiv Z-urile, dar nu numai) conțin în structura lor informații din care rezultă ca sunt aferente perioadei de raportare februarie. Similar, fișierele pe care le veți genera la sfârșitul lunii martie (inclusiv Z-urile, dar nu numai) conțin informații care arată că sunt aferente lunii martie.
Se pot depune mai multe A4200 într-o lună. În recipisă vi se comunică dacă declarația A4200 conține fișiere care au mai fost transmise.
19 Societate cu program 10- 2 noaptea, Z-tul pentru ziua curenta se scoate la orele 2(noaptea) a zilei următoare. Concret: Z-tul scos de schimbul 2 din data de 30 ale lunii este emis pe data de 1 a lunii următoare . Lunar în D. 4200 vânzările din data de 30 ale lunii curente nu sunt cuprinse, iar vânzările din data de 1 ale lunii curente sunt aferente lunii precedente(datorita datei la care este emis Z-tul).Cum este corect? Legislația în vigoare nu interzice ca un raport Z, aferent unei zile calendaristice sa fie emis în următoarea zi calendaristica.
Astfel raportul Z aferent zilei din data de 30 a lunii precedente, emis pe data de 1 a lunii curente, va fi inclus in declaratia A4200 pentru luna curenta.
Declaratia A4200 pentru luna precedenta va contine rapoartele Z din intervalul 01-29 ale lunii.

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...