Parlamentul României

Legea nr. 255/2001 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 292/2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 266 din 23 mai 2001.

În vigoare de la 23 mai 2001 până la 29 iunie 2016, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 40/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 292 din 29 decembrie 2000 pentru stabilirea unor măsuri privind reorganizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) funcția de autoritate - care se exercită în domeniul asigurării respectării procedurilor privind pregătirea, elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative care se înaintează Guvernului, precum și a procedurilor de adoptare a acestora;"

2. La articolul 2, litera c) va avea următorul cuprins:

"

c) funcția de reprezentare - prin care se poate asigura reprezentarea Guvernului, a primului-ministru, a structurilor din aparatul de lucru al Guvernului sau, după caz, a altor structuri organizatorice care funcționează sub autoritatea sa, în relațiile cu celelalte instituții și autorități;"

3. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Ministrul asigură directa coordonare a activității Oficiului pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și a Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție."

4. La articolul 3, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

"

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență Secretariatul General al Guvernului va supune spre adoptare Guvernului actele normative privind reorganizarea Agenției de Valorificare a Activelor Bancare ca Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare, a Oficiului pentru Protecția Consumatorilor ca Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și a Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului ca Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție."

5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) Numărul maxim de posturi pentru Secretariatul General al Guvernului, Oficiul pentru Recuperarea Creanțelor Bancare și Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție se stabilește prin decizie a primului-ministru."

6. La articolul 6, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

"

(3) În cuprinsul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/1999 privind înființarea Agenției Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și reorganizarea activităților de protecție a copilului, precum și în cuprinsul altor acte normative în vigoare sintagma «Agenția Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului» se înlocuiește cu sintagma «Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție»."

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 5 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 24 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
OVIDIU CAMELIU PETRESCU

București, 16 mai 2001.

Nr. 255.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...