Art 14 | Hotărâre 1/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 14. -

(1) Instituțiile publice și organele de specialitate ale administrației publice centrale din subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice sunt:

a) Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

b) Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

c) Inspectoratul de Stat în Construcții.

(2) Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și Inspectoratul de Stat în Construcții își păstrează sediile, atribuțiile, posturile și structurile organizatorice stabilite potrivit legii.

(3) Conducătorii instituțiilor publice și ai organelor de specialitate prevăzute la alin. (1) sunt numiți și revocați în/din funcție prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1/2013:
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
;
se încarcă...