Art 12 | Hotărâre 1/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 12. -

(1) Conducerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se asigură de către ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.

(2) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice reprezintă și angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorități publice, precum și cu alte persoane fizice și juridice din țară sau din străinătate. În acest scop poate da împuternicire de reprezentare persoanelor din subordine.

(3) În fața autorităților jurisdicționale Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice este reprezentat prin personalul de specialitate, pe baza împuternicirilor acordate pentru fiecare cauză în parte, conform competenței stabilite prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(4) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este ordonator principal de credite și îndeplinește atribuțiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare.

(5) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice este președintele Consiliului Național pentru Dezvoltare Regională.

(6) Pe lângă ministrul dezvoltării regionale și administrației publice funcționează Colegiul ministerului. Componența și regulamentul de organizare și funcționare ale Colegiului ministerului se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.

(7) În exercitarea atribuțiilor sale, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice emite ordine și instrucțiuni, care pot avea caracter normativ sau individual. Referințe (1), Jurisprudență

(8) Prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pot fi delegate atribuții.

(9) În cazul în care ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nu își poate exercita atribuțiile, prin ordin al acestuia va fi nominalizat un înlocuitor, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1/2013:
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
Art 22
;
se încarcă...