Art 11 | Hotărâre 1/2013

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 11. -

(1) În structura Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în cadrul numărului de posturi aprobat, își desfășoară activitatea Agenția de implementare pentru programele PHARE, Autoritatea de management pentru Programul operațional regional, Autoritatea de management pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative" și următoarele autorități de management/autorități comune de management, autorități naționale și puncte de contact/puncte naționale de contact/persoane naționale de contact pentru programele finanțate din FEDR-CTE, ENPI-CBC, IPA-CBC, precum și din fonduri naționale: Modificări (1)

a) Autoritatea de management pentru Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia;

b) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun România-Ucraina-Republica Moldova;

c) Autoritatea comună de management pentru Programul operațional comun "Marea Neagră 2007-2013";

d) Autoritatea națională pentru Programul ENPI-CBC Ungaria-Slovacia-România-Ucraina 2007-2013;

e) Autoritatea de management pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013;

f) Autoritatea națională pentru Programul de cooperare transfrontalieră Ungaria-România; Modificări (1)

g) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul operațional "Sud-Estul Europei";

h) Autoritatea națională și Punctul național de contact pentru Programul de cooperare interregională Interreg IV C;

i) Autoritatea națională pentru Programul pentru rețeaua de dezvoltare urbană URBACT II;

j) Autoritatea națională pentru Programul ESPON 2013 - Rețeaua europeană de observare a dezvoltării și coeziunii teritoriale;

k) Autoritatea națională și persoana națională de contact pentru Programul operațional INTERACT 2007-2013;

l) Autoritatea națională și Punctul central național pentru Programul Rețeaua europeană de cunoștințe în urbanism;

m) Punctul național de contact pentru Programul operațional de cooperare teritorială europeană EUROPA CENTRALĂ 2007-2013.

(2) Autoritățile de management pentru Programul operațional regional și pentru Programul operațional "Dezvoltarea capacității administrative" îndeplinesc funcțiile și atribuțiile prevăzute de regulamentele comunitare, precum și atribuțiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare. Modificări (1)

(3) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management, autoritățile naționale și punctele de contact/punctele naționale de contact/persoana națională de contact prevăzute la alin. (1) îndeplinesc atribuțiile prevăzute de actele normative aplicabile, detaliate în cadrul programelor. Modificări (1)

(4) Agenția de implementare pentru programele PHARE, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot delega atribuții privind gestionarea curentă a programelor. În acest scop, autoritățile de management, autoritățile comune de management și autoritățile naționale pot înființa/desemna, cu acordul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, structura care, din punct de vedere organizațional, corespunde necesităților îndeplinirii acestui obiectiv.

(5) În condițiile legii, în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și/sau al unităților aflate în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerului se pot organiza și pot funcționa unități de management al proiectului, denumite în continuare UMP, și unități de coordonare a proiectului, denumite în continuare UCP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectelor finanțate din credite externe rambursabile sau nerambursabile, conduse de un director de proiect numit prin ordin al ministrului, precum și Secretariatul tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013".

(6) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UMP/UCP și, după caz, numărul de unități sunt prevăzute în documentele de programare și actele normative aferente proiectului și sunt preluate ca atare în ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind înființarea UMP/UCP.

(7) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UMP/UCP și stabilește competențele directorului acestuia.

(8) Structura organizatorică, numărul de personal, regulamentul de organizare și funcționare ale Secretariatului tehnic comun pentru Programul operațional "Marea Neagră 2007-2013" se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. Selecția personalului angajat se face pe baza criteriilor aprobate de Comitetul comun de monitorizare al Programului operațional "Marea Neagră 2007-2013".

(9) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează Unitatea de implementare a proiectului "Improving Energy Efficiency in Low-Income Households and Communities in Romania", denumită în continuare UIP, pentru implementarea/administrarea/supervizarea proiectului finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

(10) În cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice se organizează și funcționează Organismul intermediar pentru implementarea ariei tematice "Îmbunătățirea mediului înconjurător" din cadrul Programului de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

(11) Structura organizatorică, numărul de personal, precum și regulamentul de organizare și funcționare pentru UIP se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice privind înființarea UIP.

(12) Ministrul dezvoltării regionale și administrației publice numește personalul UIP și stabilește competențele conducătorului acesteia, în condițiile legii.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1/2013:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
Art 9
Art 10
Art 11
Art 12
Art 13
Art 14
Art 15
Art 16
Art 17
Art 18
Art 19
Art 20
Art 21
;
se încarcă...