Art 1 | Lege 1/2013

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2012, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili;

5. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;

6. modificarea și completarea legislației privind privatizarea societăților comerciale;

7. modificarea și completarea legislației privind valorificarea creanțelor statului;

8. modificarea și completarea unor dispoziții referitoare la legislația specifică Fondului pentru mediu.

II. Administrație publică și interne:

1. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată;

3. modificarea și completarea unor acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului;

4. măsuri privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale.

III. Dezvoltare regională și turism:

- aprobarea Programului național de reabilitare a zonelor și centrelor istorice.

IV. Transporturi și infrastructură:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război.

V. Educație și cercetare:

1. reglementarea unor probleme de conținut pentru învățământul preuniversitar;

2. reglementări în domeniul cercetării științifice și al învățământului superior;

3. reglementări privind organizarea și funcționarea unor autorități publice din domeniile educației, cercetării, tineretului și sportului;

4. reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Acesta este un fragment din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 1/2013:
Art 1
Art 2
;
se încarcă...