Guvernul României

Hotărârea nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 ianuarie 2013

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. V alin. (3) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern și al art. 20 alin. (3)-(9) și art. 21 alin. (7)-(9) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entitățile publice care au constituite structuri de audit public intern în baza Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, vor actualiza normele proprii privind exercitarea auditului public intern cu cerințele specifice prevăzute de normele prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa
Ministrul delegat pentru administrație,
Radu Stroe
Ministrul apărării naționale,
Corneliu Dobrițoiu
Ministrul muncii, familiei
și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul educației, cercetării,
tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.259.

ANEXĂ

NORME
privind coordonarea și desfășurarea proceselor de atestare națională și de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public și a persoanelor fizice

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...