Comisia Europeană

Directiva de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a include cis-Tricos-9-ene ca substanță activă în anexa I la directivă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32012L0038

Modificări (...)

În vigoare de la 14 decembrie 2012

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind comercializarea produselor biodestructive (1), în special articolul 16 alineatul (2) al doilea paragraf,

___________

(1) JO L 123, 24.4.1998, p. 1.

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 1451/2007 al Comisiei din 4 decembrie 2007 privind a doua etapă a programului de lucru de 10 ani prevăzut la articolul 16 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind introducerea pe piață a produselor biocide (2) stabilește o listă a substanțelor active care trebuie evaluate în vederea unei posibile includeri în anexa I, IA sau IB la Directiva 98/8/CE. Lista respectivă include cis-Tricos-9-ene.

___________

(2) JO L 325, 11.12.2007, p. 3.

(2) În temeiul Regulamentului (CE) nr. 1451/2007, cis-Tricos-9-ene a fost evaluată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Directiva 98/8/CE în vederea utilizării pentru tipul de produs 19, repelenți și atractanți, astfel cum este definit în anexa V la directiva menționată.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...