Camera Consultanților Fiscali - CCF

Hotărârea nr. 15/2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, 17 și 36 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 noiembrie 2012, h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Se aprobă "Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Secretarul general, secretarul general adjunct și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p.
Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Toni Teau

București, 20 noiembrie 2012.

Nr. 15.

ANEXĂ

NORME PROCEDURALE
privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...