Trecerea la statutul de membru inactiv | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL X Trecerea la statutul de membru inactiv

Art. 32. -

(1) Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv în condițiile art. 66 din Regulament consultanții fiscali care nu vor desfășura activitate de consultanță fiscală pe o perioadă de minimum un an. În acest scop, consultanții fiscali depun o cerere la Direcția de servicii pentru membri, însoțită de o declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 66 din Regulament, precum și că nu au contracte în derulare și nu sunt desemnați experți judiciari de către instanțele judecătorești.

(2) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), consultanții fiscali care solicită trecerea la statutul de membru inactiv trebuie să aibă achitate la zi toate obligațiile prevăzute de Ordonanță și/sau Regulament. După depunerea cererii consultanții fiscali nu vor mai desfășura activitate.

Art. 33. -

(1) După ce constată îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 32, Direcția de servicii pentru membri înaintează cererea, împreună cu documentația aferentă, Consiliului superior al Camerei. Cererea se soluționează în prima ședință a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, se procedează la înscrierea persoanei în cauză în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive" de la data înregistrării cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

(2) În perioada în care consultanții fiscali sunt înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală la secțiunea "persoane inactive" plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 34. -

Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, după plata cotizației aferente anului în curs, și se depune la Direcția de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...