Retragerea calității de membru al Camerei | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VIII Retragerea calității de membru al Camerei

Art. 25. -

Retragerea calității de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face și cu respectarea prezentelor norme procedurale.

Art. 26. -

În cazul retragerii calității de membru ca urmare a neachitării cotizațiilor și taxelor datorate, Direcția de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calității de membru, însoțit de situația la zi a plății obligațiilor și documentele care atestă că întârzierea depășește 12 luni, consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situații.

Art. 27. -

În cazul retragerii calității de membru ca urmare a dizolvării societății comerciale, referatul Direcției de servicii pentru membri va fi însoțit de certificatele privind radierea emise de registrul comerțului și Agenția Națională de Administrare Fiscală. De la data dizolvării și până la data lichidării societății comerciale Direcția de servicii pentru membri urmărește recuperarea tuturor obligațiilor restante către Cameră ale societății dizolvate, în condițiile legii.

Art. 28. -

(1) În cazul retragerii calității de membru ca urmare a faptului că după data de înregistrare la Cameră se constată că societățile comerciale de consultanță fiscală nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare, potrivit Ordonanței și Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de către Direcția de disciplină și conduită profesională.

(2) Oricare direcție care în orice mod ia cunoștință despre faptul că societățile comerciale de consultanță fiscală nu mai îndeplinesc condițiile legale de funcționare, potrivit Ordonanței și Regulamentului, are obligația să sesizeze de îndată Direcția de disciplină și conduită profesională cu privire la această situație.

Art. 29. -

În toate cazurile de retragere a calității de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Direcției de servicii pentru membri, va analiza căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice și juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declanșării acțiunilor și va mandata corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acțiunile judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocați ori societăți specializate în recuperarea debitelor.

Art. 30. -

Hotărârea de retragere a calității de membru al Camerei poate fi contestată potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...