Renunțarea la calitatea de membru al Camerei | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL VII Renunțarea la calitatea de membru al Camerei

Art. 21. -

(1) Consultanții fiscali persoane fizice și juridice care intenționează să renunțe la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare în acest sens Direcției de servicii pentru membri. Înainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie să achite la zi cotizațiile și orice alte obligații.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1), împreună cu referatele întocmite potrivit competențelor fiecăreia de către Direcția de monitorizare și control, Direcția de disciplină și conduită profesională și Direcția de servicii pentru membri, se înaintează Consiliului superior al Camerei.

(3) Consiliul superior al Camerei va lua act de renunțarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotărî amânarea încetării calității de membru, după caz.

Art. 22. -

Hotărârea Consiliului superior al Camerei de amânare a încetării calității de membru poate fi contestata potrivit dispozițiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Dispozițiile cap. V se aplică în mod corespunzător.

Art. 23. -

În toate situațiile renunțarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renunțarea la calitatea de membru al Camerei neputând fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii.

Art. 24. -

Notificările privind renunțarea la calitatea de membru depuse la Cameră sau la poștă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sunt soluționate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, direcțiile menționate la art. 21 alin. (2) înaintează documentația necesară Consiliului superior al Camerei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...