Incompatibilitate | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Incompatibilitate

Art. 13. -

În cazul consultanților fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Direcția de servicii pentru membri va înregistra la secțiunea "persoane inactive" din Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală consultanții fiscali respectivi și le va notifica cu privire la aceasta.

Art. 14. -

Când sunt indicii că neîndeplinirea condițiilor de obținere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcția de servicii pentru membri va sesiza Direcția de conduită și disciplină profesională, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare.

Art. 15. -

În perioada în care consultanții fiscali nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, consultanții fiscali plătesc cotizația fixă pentru consultanți inactivi și efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 16. -

În termen de 30 de zile de la încetarea stării de incompatibilitate, consultanții fiscali inactivi, ca urmare a faptului că au desfășurat o activitate incompatibilă conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligați să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ și să prezinte actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

Art. 17. -

În situația în care Camera ia cunoștință în orice mod despre încetarea stării de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligația prevăzută la art. 16, Direcția de servicii pentru membri va notifica respectivului consultant fiscal cu privire la obligația membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative în activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Dacă după 30 de zile de la comunicarea notificării consultantul fiscal nu solicită revenirea la statutul de membru activ ori renunțarea la calitatea de membru al Camerei, Direcția de servicii pentru membri va notifica în scris această situație Direcției de conduită și disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...