Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL V Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală

Art. 18. -

Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) și art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European ori de societățile comerciale de consultanță fiscală înființate conform Ordonanței, pot fi contestate potrivit dispozițiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. -

(1) Plângerea prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, se soluționează în termenul legal de către Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de soluționare al Direcției de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.

(2) În cazul unor opinii divergente, directorul Direcției de servicii pentru membri și secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate în ședința Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

(3) Decizia de soluționare a plângerii prealabile se ia în condițiile prevăzute de art. 37 alin. (3) din Regulament.

(4) Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

(5) Decizia prin care este soluționată plângerea prealabilă este semnată de către președinte sau înlocuitorul legal al acestuia și se comunică autorului plângerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de către Direcția de servicii pentru membri.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Dispoziții generale
Consultanți fiscali activi și consultanți fiscali inactivi
Suspendarea activității
Incompatibilitate
Căi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanților fiscali și ai societăților comerciale de consultanță fiscală
Evenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei
Renunțarea la calitatea de membru al Camerei
Retragerea calității de membru al Camerei
Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Trecerea la statutul de membru inactiv
Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...