Art 35 Comunicarea actelor către membrii Camerei | Normă

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Comunicarea actelor către membrii Camerei -
Art. 35. -

(1) Comunicarea oricărui înscris către membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin poștă, cu scrisoare recomandată, cu conținut declarat și confirmare de primire, membrii Camerei cărora li se comunică actul în cauză având obligația să confirme primirea acestuia.

(2) În cazul în care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalitățile prevăzute la alin. (1), comunicarea se poate face și prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia.

(3) Dacă după ce s-a încercat comunicarea prin modalitățile prevăzute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibilă comunicarea înscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate constă în afișarea, concomitent, la sediul Camerei și pe pagina de internet a acesteia a înscrisului în cauză. În cazul în care înscrisul nu poate fi afișat din orice motiv, se va publica un anunț în care se menționează că a fost emis actul pe numele membrului Camerei. În toate cazurile, actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afișării sale sau a anunțului.

Acesta este un fragment din Norma procedurală privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali din 20.11.2012 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Normă:
Art 25 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 26 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 27 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 28 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 29 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 30 Retragerea calității de membru al Camerei
Art 31 Depunerea carnetului profesional, a autorizației și a parafei
Art 32 Trecerea la statutul de membru inactiv
Art 33 Trecerea la statutul de membru inactiv
Art 34 Trecerea la statutul de membru inactiv
Art 35 Comunicarea actelor către membrii Camerei
;
se încarcă...