Consiliul Superior al Magistraturii - CSM

Hotărârea nr. 1132/2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 decembrie 2012 până la 09 decembrie 2018, fiind abrogat prin Hotărâre 1073/2018.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere dispozițiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,

în temeiul dispozițiilor art. 133 alin. (5) și (7) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 23 alin. (1) și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 75 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

e) realizează informarea publicului asupra activității Consiliului, publicarea pe site a acestor informații, actualizarea acestora, inclusiv prin menționarea soluțiilor instanțelor judecătorești referitoare la actele Consiliului, și răspunde presei în numele instituției, prin purtătorul de cuvânt;".

2. La articolul 75 alineatul (7), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

"

b1) asigură completarea comunicatelor de presă privind soluțiile instanțelor judecătorești referitoare la actele Consiliului;".

Art. II. -

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător Alina Nicoleta Ghica

București, 13 decembrie 2012.

Nr. 1.132.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...