Guvernul României

Hotărârea nr. 1288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

Modificări (...), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 894 din 28 decembrie 2012.

În vigoare de la 28 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. art. XII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 132/2012, și al art. 3 alin. (7) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Jurisprudență

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 5 mai 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 174/2010 pentru aprobarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 12 august 2010.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
p. Directorul general al Agenției Naționale
de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Vasile-Marcel Grigore
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 18 decembrie 2012.

Nr. 1.288.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...