Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului - MECTS

Ordinul nr. 6560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare

Modificări (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 decembrie 2012 până la 01 octombrie 2017, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 6129/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 16 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare,

având în vedere prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.644/2012 privind unele măsuri de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexele nr. 1-35*), care fac parte integrantă din prezentul ordin, după cum urmează:

____________

*) Anexele nr. 1-35 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 bis.

Anexa nr. 1 - Comisia Matematică

Anexa nr. 2 - Comisia Informatică

Anexa nr. 3 - Comisia Fizică

Anexa nr. 4 - Comisia Chimie

Anexa nr. 5 - Comisia Științele Pământului

Anexa nr. 6 - Comisia Inginerie civilă și management

Anexa nr. 7 - Comisia Ingineria materialelor

Anexa nr. 8 - Comisia Inginerie chimică, inginerie medicală, știința materialelor și nanomateriale

Anexa nr. 9 - Comisia Inginerie electrică

Anexa nr. 10 - Comisia Inginerie energetică

Anexa nr. 11 - Comisia Electronică, telecomunicații și nanotehnologie

Anexa nr. 12 - Comisia Inginerie geologică, mine, petrol și gaze

Anexa nr. 13 - Comisia Inginerie aerospațială, autovehicule și transporturi

Anexa nr. 14 - Comisia Ingineria resurselor vegetale și animale

Anexa nr. 15 - Comisia Calculatoare, tehnologia informației și ingineria sistemelor

Anexa nr. 16 - Comisia Inginerie industrială și management

Anexa nr. 17 - Comisia Inginerie mecanică, mecatronică și robotică

Anexa nr. 18 - Comisia Ingineria mediului

Anexa nr. 19 - Comisia Biologie și biochimie Anexa nr. 20 - Comisia Medicină

Anexa nr. 21 - Comisia Medicină veterinară

Anexa nr. 22 - Comisia Medicină dentară

Anexa nr. 23 - Comisia Farmacie

Anexa nr. 24 - Comisia Științe juridice

Anexa nr. 25 - Comisia Sociologie, științe politice și administrative

Anexa nr. 26 - Comisia Științe militare, informații și ordine publică

Anexa nr. 27 - Comisia Științe economice și administrarea afacerilor

Anexa nr. 28 - Comisia Psihologie și științe comportamentale

Anexa nr. 29 - Comisia de Filologie

Anexa nr. 30 - Comisia Filosofie

Anexa nr. 31 - Comisia Istorie și studii culturale

Anexa nr. 32 - Comisia Teologie

Anexa nr. 33 - Comisia Arhitectură și urbanism

Anexa nr. 34 - Comisia de Arte vizuale

Anexa nr. 35 - Comisia Artele spectacolului

Art. 2. -

(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile legale referitoare la standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, respectiv:

a) prevederile art. 1-3, 5 și 6 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 27 iunie 2011;

b) prevederile art. 1-3, 5 și 6 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 28 iulie 2011, cu modificările ulterioare;

c) prevederile art. 1-3 și 5-7 din Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 din 29 iulie 2011, cu modificările ulterioare.

(2) Fac excepție prevederile referitoare la standardele minimale necesare pentru obținerea atestatului de abilitare.

Art. 3. -

Direcția generală învățământ superior, Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și instituțiile de învățământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educației, cercetării, tineretului și sportului,
Ecaterina Andronescu

București, 20 decembrie 2012.

Nr. 6.560.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...