Art 33 Funcționarea Guvernului | Lege 90/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 32 Funcționarea GuvernuluiCAPITOLUL II Organizarea și funcționarea ministerelor - SECȚIUNEA 1 Dispoziții generale -
Art 34 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Organizarea și funcționarea Guvernului - SECȚIUNEA a 6-a Funcționarea Guvernului -
Art. 33.
-

(1) Guvernul organizează, prin Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și prin Regia Autonomă "Locato", administrarea bunurilor proprietate publică și privată a statului, destinate unor acțiuni de reprezentare și protocol ale Camerei Deputaților, Senatului, Președintelui României și Guvernului.

(2) Secretariatul General al Guvernului îndeplinește atribuțiile de minister de resort față de Regia Autonomă "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat" și față de Regia Autonomă "Locato". Modificări (3)

(3) Secretariatului General al Guvernului îi pot fi date în coordonare sau trecute în subordine organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu excepția ministerelor.

(4) Normativele de cheltuieli pentru acțiunile de protocol ale Guvernului se aprobă prin hotărâre a acestuia.

Acesta este un fragment din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...