Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1720/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 871 din 20 decembrie 2012.

În vigoare de la 20 decembrie 2012 până la 18 decembrie 2013, fiind înlocuit prin Ordin 2020/2013;

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) și art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 39 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finanțelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile care au atribuții în execuția bugetară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu

București, 17 decembrie 2012.

Nr. 1.720.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...