Obiective, atribuții și prerogative | Ordonanță de urgență 93/2012

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL I Dispoziții generale CAPITOLUL III Conducerea și organizarea ASF

CAPITOLUL II Obiective, atribuții și prerogative

Art. 5. -

În exercitarea atribuțiilor și prerogativelor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, A.S.F. contribuie la consolidarea unui cadru integrat de funcționare și supraveghere a piețelor, participanților și operațiunilor pe aceste piețe și are ca obiective:

a) asigurarea stabilității, competitivității și bunei funcționări a piețelor de instrumente financiare, promovarea încrederii în aceste piețe și în investițiile în instrumente financiare, precum și asigurarea protecției operatorilor și investitorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive și frauduloase;

b) promovarea stabilității activității de asigurare și apărarea drepturilor asiguraților; Practică judiciară (1), Reviste (1)

c) asigurarea unei funcționări eficiente a sistemului de pensii private și protejarea intereselor participanților și ale beneficiarilor.

Art. 6. - Practică judiciară (1)

(1) Atribuțiile și prerogativele conferite A.S.F., inclusiv condițiile de exercitare a acestora, precum și măsurile și sancțiunile ce pot fi aplicate de A.S.F. sunt cele prevăzute în actele normative prevăzute la art. 2 alin. (1). Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

(2) Reglementările A.S.F. pot fi sub formă de regulamente, norme și instrucțiuni. Modificări (2), Reviste (2)

(3) Actele individuale ale A.S.F. sunt autorizațiile, avizele și deciziile. Modificări (1), Practică judiciară (2), Reviste (1)

Art. 7. - Modificări (1), Practică judiciară (1)

(1) Orice persoană care se consideră vătămată de aplicarea necorespunzătoare sau de neaplicarea de către A.S.F a dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență are dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente.

(2) A.S.F. este singura autoritate în măsură să se pronunțe asupra evaluărilor și analizelor calitative care stau la baza emiterii actelor sale. Practică judiciară (1), Reviste (1)

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...