Bugetul ASF | Ordonanță de urgență 93/2012

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Bugetul A.S.F.

Art. 18. -

(1) A.S.F. se finanțează integral din venituri proprii extrabugetare.

(2) Veniturile A.S.F. provin din sursele prevăzute la: Referințe (1)

a) art. 13 și 17 alin. (3) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 514/2002, cu modificările și completările ulterioare;

b) art. 10 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările și completările ulterioare;

c) art. 17 alin. (1) și art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 19. - Modificări (1)

Bugetul de venituri și cheltuieli se aprobă de către consiliul de administrație al A.S.F., în conformitate cu obiectivele și atribuțiile acesteia.

Art. 20. -

Disponibilitățile bănești ale A.S.F., în vederea fructificării lor, pot fi plasate, în condiții de piață și cu evitarea conflictului de interese, în instrumente purtătoare de dobândă la instituții de credit, în titluri de stat sau titluri ale administrației publice locale, precum și în alte instrumente cu grad de risc scăzut.

Art. 21. -

A.S.F. poate să cumpere, să închirieze sau să dobândească în proprietate ori în folosință imobilele necesare desfășurării activității din sursele de finanțare prevăzute la art. 18 alin. (2).

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 93/2012:
Dispoziții generale
Obiective, atribuții și prerogative
Conducerea și organizarea ASF
Bugetul ASF
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...