Art 12 Conducerea și organizarea A.S.F. | Ordonanță de urgență 93/2012

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Conducerea și organizarea ASF -
Art. 12. -

(1) Calitatea de membru al Consiliului A.S.F. încetează în următoarele situații:

a) la expirarea termenului pentru care a fost numit, cu respectarea prevederilor alin. (2);

b) prin demisie;

c) prin revocarea de către Parlament conform prevederilor art. 10;

d) prin înlocuire, conform art. 11;

e) prin deces.

(2) Membrii Consiliului A.S.F. ale căror mandate au expirat rămân în funcție până la numirea succesorilor lor.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d), numirea unei noi persoane se face pentru durata rămasă a mandatului.

(4) Membrii A.S.F. au la dispoziție un termen de 30 de zile de la data numirii în vederea înlăturării oricăror incompatibilități care rezultă din prevederile art. 9. Modificări (1)

(5) Membrii Consiliului A.S.F. au obligația să notifice de îndată, în scris, A.S.F. și Parlamentului apariția oricăreia dintre situațiile de incompatibilitate prevăzute la art. 9. Până la decizia Parlamentului de numire a unei noi persoane, mandatul membrului Consiliului este suspendat de drept.

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 93/2012:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Obiective, atribuții și prerogative
Art 6 Obiective, atribuții și prerogative
Art 7 Obiective, atribuții și prerogative
Art 8 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 9 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 10 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 11 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 12 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 13 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 14 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 15 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 16 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 17 Conducerea și organizarea A.S.F.
Art 18 Bugetul A.S.F.
Art 19 Bugetul A.S.F.
Art 20 Bugetul A.S.F.
Art 21 Bugetul A.S.F.
Art 22 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...