Parlamentul României

Legea nr. 526/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 octombrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41 din 15 martie 2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferențelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 23 martie 2001, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanței de urgență va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
privind acordarea pentru familiile cu venituri mici a tarifelor
diferențiate la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate
de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul privind
alimentarea cu apă și protecția mediului în Valea Jiului"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

În vederea sprijinirii familiilor cu venituri mici, a căror locuință de domiciliu se află pe raza teritorială, delimitată ca zonă defavorizată, a municipiului Petroșani, a orașelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan și Uricani și este racordată la sistemele centralizate de alimentare cu apă și canalizare, autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale respective acordă lunar familiilor cu venituri mici tarife diferențiate la serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern în anul 2011."

3. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Diferențele de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare furnizate populației prin rețeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă pentru familiile cu venituri mici, în funcție de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:"

4. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Diferențele de tarif la serviciile de alimentare cu apă și canalizare, pentru familiile cu venituri mici, se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale menționate la art. 1, pe raza cărora își au domiciliul familiile respective și din bugetul propriu al Consiliului Județean Hunedoara."

5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

(1) Primarul, prin serviciile de specialitate, verifică veridicitatea documentelor depuse și transmite lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociații de proprietari/chiriași sau titularilor individuali de factură un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor și procentul de tarif redus acordat."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 12 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU

București, 9 octombrie 2001.

Nr. 526.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...