Guvernul României

Hotărârea nr. 1212/2012 privind aplicarea corecțiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanțate din Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 17 decembrie 2012 până la 20 august 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 652/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente cheltuielilor finanțate din axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" și axa prioritară 7 "Asistență tehnică" ale Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Se aprobă aplicarea procentului de 25% utilizat pentru stabilirea sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă, aferente cheltuielilor certificate până la data de 31 mai 2012, respectiv cheltuielilor care se vor declara Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, realizate în cadrul contractelor de finanțare aferente Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane și care au fost verificate cu aplicarea prevederilor oricăror instrucțiuni anterioare Instrucțiunii nr. 62/2012 emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

Art. 3. -

Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze decertificarea prin reducerea din sumele totale eligibile declarate în prima declarație de cheltuieli transmisă Comisiei Europene, ulterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri, a sumei de 79.760.091,55 euro conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 4. -

Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se vor transmite Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 2, a sumelor care sunt calculate conform metodologiei prevăzute la art. 1.

Art. 5. -

Se autorizează Autoritatea de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor Publice să efectueze operațiunile de regularizare financiară a sumelor pentru care s-au aplicat măsuri de reducere temporară a sumelor declarate la Comisia Europeană, în perioada aprilie-mai 2012.

Art. 6. -

Aplicarea prevederilor art. 571 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, nu exclude obligația Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane de a aplica prevederile legale în vigoare privind constatarea, recuperarea creanțelor bugetare și stabilirea debitorilor, inclusiv pentru cheltuielile realizate în cadrul contractelor de finanțare aferente Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane și care au fost verificate cu aplicarea prevederilor oricăror instrucțiuni anterioare Instrucțiunii nr. 62/2012 emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor publice,
Florin Georgescu
Ministrul muncii, familiei și protecției sociale,
Mariana Câmpeanu
Ministrul afacerilor europene,
Leonard Orban

București, 12 decembrie 2012.

Nr. 1.212.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind modul de calcul al sumelor pentru care se aplică decertificarea definitivă și deducerea procentuală definitivă din declarațiile de cheltuieli care se transmit Comisiei Europene, pentru perioada de programare 2007-2013, aferente cheltuielilor finanțate din axa prioritară 1 "Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere", axa prioritară 2 "Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii", axa prioritară 3 "Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor", axa prioritară 4 "Modernizarea Serviciului Public de Ocupare", axa prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare", axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale" și axa prioritară 7 "Asistență tehnică" ale Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...