Guvernul României

Hotărârea nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2012

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. V alin. (2) din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, entitățile publice care își asigură funcția de audit intern prin sistemul de cooperare vor proceda la actualizarea normelor proprii privind exercitarea activității de audit intern cu cerințele specifice create de normele prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim-ministru, ministrul finanțelor
publice,
Florin Georgescu
Ministrul administrației și internelor,
Mircea Dușa
Ministrul delegat pentru administrație,
Radu Stroe
p. Ministrul apărării naționale,
Sebastian Huluban,
secretar de stat

București, 4 decembrie 2012.

Nr. 1.183.

ANEXĂ

NORME
privind sistemul de cooperare pentru asigurarea funcției de audit public intern

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...