Art 3 Dispoziții generale | Lege 268/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 2 Dispoziții generaleCAPITOLUL II Înființarea Agenției Domeniilor Statului și delimitarea patrimoniului acesteia - SECȚIUNEA 1 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului -
Art 4 Înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Domeniilor Statului

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 3.
- Practică judiciară (3)

(1) Privatizarea societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2 se face de către Agenția Domeniilor Statului, în numele statului, prin vânzarea de acțiuni, vânzarea de active și prin privatizarea managementului către persoane fizice și juridice, române sau străine. Practică judiciară (1)

(2) Terenurile pentru care societățile comerciale au obținut certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului de incintă, eliberat de Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu aplicarea prevederilor legale privind reevaluarea imobilizărilor corporale și modificarea capitalului social, fac parte din capitalul social al societăților comerciale prevăzute la art. 1 și 2.

(3) Terenurile care urmează să fie retrocedate în conformitate cu prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, se transmit, la cererea comisiilor județene, comisiilor locale. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Practică judiciară (13)

(4) Terenurile cu destinație agricolă, altele decât cele prevăzute la alin. (2), nu fac parte din capitalul social al acestor societăți comerciale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...