Art 22 Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă | Lege 268/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului - SECȚIUNEA a 3-a Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice -
Art 21 Concesionarea sau arendarea terenurilor cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților și serviciilor publice
CAPITOLUL IV Vânzarea de active aparținând societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă - SECȚIUNEA 1 Pregătirea pentru vânzare -
Art 23 Pregătirea pentru vânzare

CAPITOLUL III Vânzarea acțiunilor societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri cu destinație agricolă, precum și concesionarea bunurilor proprietate publică sau privată a statului și a activităților ori serviciilor aparținând domeniului public al statului - SECȚIUNEA a 4-a Procedura vânzării acțiunilor societăților comerciale și a concesionării terenurilor cu destinație agricolă -
Art. 22.
-

(1) În cazul în care un investitor este interesat în cumpărarea acțiunilor unei societăți comerciale ce face obiectul prezentei legi, solicitând în scrisoarea de intenție și concesionarea sau arendarea terenului aparținând domeniului public sau privat al statului, deținut în exploatare de această societate, Agenția Domeniilor Statului, în baza raportului de evaluare și apreciere al experților, întocmește, în vederea aprobării:

a) dosarul de prezentare a societății comerciale;

b) nota de preț privind evaluarea acțiunilor;

c) caietul de sarcini.

(2) Agenția Domeniilor Statului întocmește studiul de oportunitate și îl supune spre aprobare consiliului de administrație. Consiliul de administrație hotărăște asupra conținutului caietului de sarcini și totodată specifică: Modificări (1)

- durata concesiunii;

- modul de calcul al redevenței și modalitatea de plată;

- investiții făcute de concesionar;

- condiții de exploatare a concesiunii;

- obligații de mediu;

- regimul bunurilor la încetarea concesiunii.

(3) Comisia de negociere numită prin decizia Consiliului de administrație al Agenției Domeniilor Statului va negocia condițiile celor două contracte, în baza caietelor de sarcini aprobate. Modificări (1)

(4) Departajarea ofetelor se va face în baza unei grile de punctare comune, care va cuprinde:

a) prețul pe acțiune și modalitatea de plată;

b) condițiile caietului de sarcini al concesiunii.

Acesta este un fragment din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...