Revista Romana de Executare Silita nr. 2/2018

Titlu executoriu. Conținut. Absența titlului de creanță fiscală. Nelegalitate
de Ioan Gârbuleț

01 mai 2018

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Codul de procedură fiscală: art. 98, art. 173 alin. (5), art. 226 alin. (2), (6), art. 268

În titlul executoriu emis de organul de executare silită fiscală se înscriu creanțele fiscale, principale și accesorii, neachitate la scadență, stabilite și individualizate în titluri de creanță fiscală întocmite și comunicate în condițiile legii, precum și creanțele bugetare individualizate în alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii. Niciun titlu executoriu nu se poate emite în absența unui titlu de creanță fiscală emis și comunicat în condițiile legii sau a unui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. De asemenea, acesta mai cuprinde cuantumul și natura sumelor datorate și neachitate, descrierea titlului de creanță sau a înscrisului care constituie titlu executoriu, precum și temeiul legal al puterii executorii a titlului.

Titlul executoriu care nu cuprinde descrierea titlului de creanță nu este de natură a complini viciul care afectează titlul executoriu sub acest aspect, întrucât titlul executoriu nu poate fi completat prin apărările formulate în cadrul contestației la executare. Or, pe baza titlului executoriu emis de contestatoare nu se poate determina titlul de creanță care a stat la baza emiterii acestui act și prin care s-a determinat cuantumul creanței fiscale.

Pentru determinarea impozitului aferent unei perioade, intimata trebuia să emită titlu de creanță constând într-o decizie de impunere care să cuprindă calculul impozitului, pe care contribuabilul să o poată contesta în contencios fiscal și care să fie evidențiată în cuprinsul titlului executoriu, astfel încât instanța să poată verifica în ce măsură creanțele vizate de titlul executoriu sunt în concordanță cu titlul de creanță.

Tribunalul București, Secția a III-a civilă, decizia civilă nr. 181/A din 22 ianuarie 2018

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...