Revista Romana de Drept Privat nr. 1/2019

Prevalența economicului asupra juridicului – modalitate de combatere a abuzului de drept în dreptul fiscal/La primauté de l’économique sur le juridique – modalité de combattre l’abus de droit dans le droit fiscal/Prevalence of the economic over the legal – a manner of fighting the abuse of right in the fiscal law
de Radu Bufan, Sever-Alexandru Sbârnă

05 aprilie 2019

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

Cumpără forma completă
  •  

Prof. univ. dr. RADU BUFAN

Av. dr. SEVER-ALEXANDRU SBÂRNĂ

RÉSUMÉ

La théorie de la primauté de l’économique sur le juridique («primauté de la substance sur la forme » ("substance over form") dans le droit fiscal doit être approchée en principal de la perspective de « l'institution » de l'abus dans le droit fiscal. De cette perspective, on remarque que parmi les mesures anti-abus, s'inscrit aussi la requalification/la reconsidération d'une transaction conformément à son contenu économique, en dépit de la qualification juridique que les parties accordent à la transaction, ce qui représente l'application de la théorie de la primauté de l’économique sur le juridique dans le droit fiscal.

Pour comprendre la manière dans laquelle le législateur roumain a soutenu cette théorie, il est nécessaire qu'on examine en préalable le dispositif de la règle générale anti-abus consacré dans le droit fiscal roumain. Dans ce sens, cette étude commence par l'analyse des dispositions pertinentes de l'art. 11 et de l'art. 404 du Code fiscal, lorsqu'il surprend de façon spéciale, d'une part, la contribution du droit comparé dans l'apparition et le développement du principe de la primauté de l’économique sur le juridique, et d'autre part, la modalité dans laquelle ce principe est consacré dans le droit positif fiscal roumain dans le cadre de ces règles générales anti-abus (les points de 2 à 5).

Ultérieurement, cette étude traitera de manière directe, d'une part, sur la modalité dans laquelle ce principe a été consacré comme autonome dans l'art. 14 du Code de procédure fiscale et dans la jurisprudence afférente et, d'une autre part, sur la modalité dans laquelle ce principe est apparu et a été consacré définitivement dans la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (les points 6 et 7).

Mots-clés: la primauté de l’économique sur le juridique dans la doctrine/la jurisprudence roumaine/la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne/le droit positif; l'abus de droit fiscal; les règles générales anti-abus; les règles spéciales anti-abus; l'art. 11 du Code fiscal; l'art. 404 du Code fiscal; l'art. 14 du Code de procédure fiscale; le droit comparé.

ABSTRACT

The theory of prevalence of the economic over the legal ("substance over form") in the fiscal law shall be mainly approached from the perspective of the "institution" of the abuse in the fiscal law. From this perspective, it is noticed that the requalification/reconsideration of a transaction is indicated as well, according to its economic content, despite the legal qualification given by the parties to the transaction, which represents the application of the theory of prevalence of the economic over the legal in the fiscal law.

In order to understand the manner in which the Romanian legislator advanced this theory, it is necessary the prior analysis of the operative part of the anti-abuse general rule enshrined in the Romanian fiscal law. To this end, this study starts from the analysis of the relevant provisions of art. 11 and art. 404 of the Fiscal Code, when it particularly shows, on the one hand, the contribution of the compared law in the emergence and development of the principle of prevalence of the economic over the legal, and on the other hand, the manner in which this principle is enshrined in the Romanian positive fiscal law within these anti-abuse general rules (items 2-5).

Subsequently, the study shall directly approach, on the one hand, the manner in which this principle was enshrined as a stand-alone principle both in art. 14 of the Code of fiscal procedure and in the related case law, and, on the other hand, the manner in which this principle emerged and was finally enshrined in the case law of the Court of Justice of the European Union (items 6-7).

Keywords: prevalence of the economic over the legal in the doctrine/Romanian case law/case law of the CJEU/positive law; fiscal law abuse; anti-abuse general rules; anti-abuse special rules; art. 11 of the Fiscal Code; art. 404 of the Fiscal Code; art. 14 of the Code of Tax Procedure; compared law.

1. Introducere

Teoria prevalenței economicului asupra juridicului ("substance over form") în dreptul fiscal trebuie abordată în principal din perspectiva "instituției" abuzului în dreptul fiscal.

Din această perspectivă, dispozițiile legale de drept fiscal consacrate reprimării abuzului de drept conțin nu atât ipotezele/modalitățile de abuz, care sunt infinite, ci tipurile de măsuri corespunzătoare de reprimare a acestuia. Printre măsurile anti-abuz figurează și recalificarea/reconsiderarea unei tranzacții conform conținutului său eco­nomic, în pofida calificării juridice date de către părți tranzacției, ceea ce reprezintă aplicația teoriei prevalenței economicului asupra juridicului în dreptul fiscal.

Pentru a înțelege modul în care legiuitorul român a promovat această teorie, este necesară în prealabil analiza dispozitivului regulii generale anti-abuz consacrat în dreptul fiscal român. În afară de ceea ce teoria numește GAAR (General Anti-Abuse Rule/General Anti-Avoidance Rule), există în dreptul fiscal român și reguli speciale anti-abuz (SAAR), dintre care cel mai des invocate sunt cele de la art. 76 C. fisc. referitoare la veniturile asimilate salariilor.

2. Legislația fiscală română în vigoare la 28 februarie 2019. Prezentarea regulii generale anti-abuz din dreptul fiscal român. Dispozitivul legal

2.1. Legiuitorul român a consacrat, cu titlu de regulă generală anti-abuz, art. 11 alin. (1) C. fisc., care cuprinde două teze, astfel:

Art. 11 alin. (1): "La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau a unei contribuții sociale obligatorii, autoritățile fiscale pot să nu ia în considerare o tranzacție care nu are un scop economic, ajustând efectele fiscale ale acesteia, sau pot reîncadra forma unei tranzacții/activități pentru a reflecta conținutul economic al tranzacției/activității".

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului.

;
se încarcă...