Parlamentul României

Legea nr. 87/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și regresul statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, cu următoarele modificări și completări:

1. Titlul ordonanței va avea următorul cuprins:

"

ORDONANȚĂ
privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a
Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei
și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor
și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă"

2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Desemnarea candidaților în numele României pentru funcția de judecător al Curții se face de Guvern, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în urma audierii persoanelor propuse de membrii acestuia din rândul juriștilor cu mare prestanță morală și civică, cu reputație profesională recunoscută, cu avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, al Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale ale Camerei Deputaților și al Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunități și validări, al Comisiei pentru drepturile omului și minorități ale Senatului. Comisiile reunite vor audia candidații propuși, în ședință comună. Convocarea Consiliului Superior al Magistraturii se face de ministrul justiției, care va prezida lucrările acestuia, fără a participa la vot."

3. La articolul 7, alineatele (2) și (3) vor avea următorul cuprins:

"

(2) Expertiza se dispune de tribunal prin încheiere, în ședință publică, cu citarea părților, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii.

(3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunțare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competentă și se soluționează prin decizie, în ședință publică, cu citarea părților, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii de recurs."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS

București, 20 martie 2001.

Nr. 87.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...