Parlamentul României

Legea nr. 707/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 785 din 11 decembrie 2001.

În vigoare de la 11 decembrie 2001

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 63 din 30 august 2001 privind înființarea Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., adoptată în temeiul art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, cu următoarele modificări:

1. Alineatele (1) și (2) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Se înființează Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, cu sediul în municipiul București, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1, prin reorganizarea Inspectoratului de Stat în Construcții din structura Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, care se desființează.

(2) Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții."

2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

"

Art. 7. -

Regulamentul de organizare și funcționare a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., cuprinzând atribuțiile generale și specifice ale Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. și ale inspectoratelor teritoriale în construcții, precum și structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., normarea parcului auto și a consumului de carburanți se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 3 decembrie 2001.

Nr. 707.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...