CAPITOLUL VI Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal -
← Contestarea deciziilor autorității de supraveghere
CAPITOLUL VI Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal -
Norme de conduită →

Exercitarea atribuțiilor de investigare

Art. 27. - Practică judiciară (2)

(1) Autoritatea de supraveghere poate investiga, din oficiu sau la primirea unei plângeri, orice încălcare a drepturilor persoanelor vizate, respectiv a obligațiilor care revin operatorilor și, după caz, persoanelor împuternicite, în cadrul efectuării prelucrărilor de date cu caracter personal, în scopul apărării drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate.

(2) Atribuțiile de investigare nu pot fi exercitate de către autoritatea de supraveghere în cazul în care o cerere în justiție introdusă anterior are ca obiect săvârșirea aceleiași încălcări a drepturilor și opune aceleași părți. Respingeri de neconstituționalitate (1)

(3) În exercitarea atribuțiilor de investigare autoritatea de supraveghere poate solicita operatorului orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și poate verifica orice document sau înregistrare referitoare la prelucrarea de date cu caracter personal.

(4) Secretul de stat și secretul profesional nu pot fi invocate pentru a împiedica exercitarea atribuțiilor acordate prin prezenta lege autorității de supraveghere. Atunci când este invocată protecția secretului de stat sau a secretului profesional, autoritatea de supraveghere are obligația de a păstra secretul.

(5) Dacă exercitarea atribuției de investigare a autorității de supraveghere are ca obiect o prelucrare de date cu caracter personal, efectuată de autoritățile publice în legătură cu activitățile descrise la art. 2 alin. (5) pentru un caz concret, este necesară obținerea acordului prealabil al procurorului sau al instanței competente.

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...