Dreptul de intervenție asupra datelor | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal -
Dreptul de intervenție asupra datelor

Art. 14. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Modele (1)

(1) Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi;

c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.

(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor
Încheierea operațiunilor de prelucrare
Prelucrarea unor categorii speciale de date
Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare
Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții
Excepții
Informarea persoanei vizate
Dreptul de acces la date
Dreptul de intervenție asupra datelor
Dreptul de opoziție
Excepții
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Dreptul de a se adresa justiției
Confidențialitatea prelucrărilor
Securitatea prelucrărilor
Autoritatea de supraveghere
Notificarea către autoritatea de supraveghere
Controlul prealabil
Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2018
Modele:
CERERE DE AUTENTIFICARE
;
se încarcă...