Art 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate -
Art. 9.
- Jurisprudență, Reviste (1)

(1) În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplică în privința prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:

a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecția sănătății publice;

b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.

(2) Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.

(3) Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate. Când scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, trebuie cerută și obținută în prealabil autorizația autorității de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă.

(4) Cu excepția motivelor de urgență, autorizația prevăzută la alin. (3) poate fi acordată numai după ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România. Referințe (1)

(5) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. Prin excepție, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții
Art 4 Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
Art 5 Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor
Art 6 Încheierea operațiunilor de prelucrare
Art 7 Prelucrarea unor categorii speciale de date
Art 8 Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare
Art 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
Art 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții
Art 11 Excepții
Art 12 Informarea persoanei vizate
Art 13 Dreptul de acces la date
Art 14 Dreptul de intervenție asupra datelor
Art 15 Dreptul de opoziție
Art 16 Excepții
Art 17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art 18 Dreptul de a se adresa justiției
Art 19 Confidențialitatea prelucrărilor
Reviste:
Aspecte generale în legătură cu protecția datelor cu caracter personal ale salariaților
;
se încarcă...