Art 5 Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Reguli generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal - Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor -
Art. 5.
- Jurisprudență, Reviste (3)

(1) Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. Jurisprudență, Reviste (6), Doctrină (1)

(2) Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri: Jurisprudență

a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract; Jurisprudență, Reviste (3)

b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate;

c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului; Jurisprudență

d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele; Jurisprudență

e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; Jurisprudență, Reviste (1)

f) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform legii; Reviste (2)

g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

(3) Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intimă, familială și privată. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații
    Art. 5 alin. (1) din Legea nr. 677/2001(40) prevede că "Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate la art. 7 alin. (1), art. 8 și 10, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare" (s.n.). Apoi, în alin. (2) al aceluiași articol sunt listate o serie de cazuri care pot constitui temei al prelucrării în absența unui consimțământ(41). [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Art 1 Scop
Art 2 Domeniu de aplicare
Art 3 Definiții
Art 4 Caracteristicile datelor cu caracter personal în cadrul prelucrării
Art 5 Condiții de legitimitate privind prelucrarea datelor
Art 6 Încheierea operațiunilor de prelucrare
Art 7 Prelucrarea unor categorii speciale de date
Art 8 Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcție de identificare
Art 9 Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
Art 10 Prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contravenții
Art 11 Excepții
Art 12 Informarea persoanei vizate
Art 13 Dreptul de acces la date
Art 14 Dreptul de intervenție asupra datelor
Art 15 Dreptul de opoziție
Reviste:
Pilonii prelucrării datelor cu caracter personal
Bazele de date personale, obiect al convențiilor oneroase încheiate de către operatorii de date
Consultarea registrelor publice
Avocați vs. Big Brother. Note de caz în afacerea Bara și alții (I)
10. Date cu caracter personal având funcție de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimțământului pentru predarea unei copii a actului de identitate
Consimțământul: Reguli noi pentru un temei tradițional de prelucrare a datelor personale (I)
Consimțământul - Reguli noi pentru un temei tradițional de prelucrare a datelor personale (II)
Protecția datelor cu caracter personal și respectarea dreptului la viață privată, în contextul garantării dreptului la informație și a libertății de exprimare
Doctrină:
Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. Comentarii și explicații
;
se încarcă...