Art 24 Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal | Lege 677/2001

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Supravegherea și controlul prelucrărilor de date cu caracter personal - Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal -
Art. 24.
-

(1) Autoritatea de supraveghere păstrează un registru de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, notificate în conformitate cu prevederile art. 22. Registrul va cuprinde toate informațiile prevăzute la art. 22 alin. (3).

(2) Fiecare operator primește un număr de înregistrare. Numărul de înregistrare trebuie menționat pe orice act prin care datele sunt colectate, stocate sau dezvăluite. Puneri în aplicare (1)

(3) Orice schimbare de natură să afecteze exactitatea informațiilor înregistrate va fi comunicată autorității de supraveghere în termen de 5 zile. Autoritatea de supraveghere va dispune de îndată efectuarea mențiunilor corespunzătoare în registru.

(4) Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, începute anterior intrării în vigoare a prezentei legi, vor fi notificate în vederea înregistrării în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5) Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal este deschis spre consultare publicului. Modalitatea de consultare se stabilește de autoritatea de supraveghere.

Acesta este un fragment din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 677/2001:
Art 14 Dreptul de intervenție asupra datelor
Art 15 Dreptul de opoziție
Art 16 Excepții
Art 17 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art 18 Dreptul de a se adresa justiției
Art 19 Confidențialitatea prelucrărilor
Art 20 Securitatea prelucrărilor
Art 21 Autoritatea de supraveghere
Art 22 Notificarea către autoritatea de supraveghere
Art 23 Controlul prealabil
Art 24 Registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal
Art 25 Plângeri adresate autorității de supraveghere
Art 26 Contestarea deciziilor autorității de supraveghere
Art 27 Exercitarea atribuțiilor de investigare
Art 28 Norme de conduită
Art 29 Condițiile transferului în străinătate al datelor cu caracter personal
Art 30 Situații în care transferul este întotdeauna permis
Art 31 Omisiunea de a notifica și notificarea cu rea-credință
Art 32 Prelucrarea nelegală a datelor cu caracter personal
Art 33 Neîndeplinirea obligațiilor privind confidențialitatea și aplicarea măsurilor de securitate
Art 34 Refuzul de a furniza informații
;
se încarcă...