Guvernul României

Hotărârea nr. 326/2019 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 10 iunie 2019

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 132 alin. (2) și art. 138 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 5 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. -

Se aprobă specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. -

Se aprobă structura instituțiilor de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu, care organizează numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, forma de învățământ și limba de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019-2020, prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. -

(1) Specializările/Programele de studii prevăzute în anexa nr. 6 intră în lichidare începând cu anul universitar 2019-2020, în sensul că la acestea nu se mai organizează admitere.

(2) Instituțiile de învățământ superior vor asigura în continuare școlarizarea studenților deja înmatriculați la specializările/programele intrate în lichidare.

(3) Instituțiile de învățământ superior nu vor înmatricula noi studenți, indiferent de modalitatea de înmatriculare, respectiv prin transfer, continuare de studii etc., la specializările/programele intrate în lichidare.

Art. 7. -

Instituțiile de învățământ superior acreditate și programele de studii universitare acreditate ale acestora, care au depășit termenul legal de evaluare externă a calității, sunt obligate să se supună procesului de evaluare, în condițiile legii.

Art. 8. -

Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 467 bis.

PRIM-MINISTRU
VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează:
p. Ministrul educației naționale,
Petru Andea,
secretar de stat
p. Ministrul muncii și justiției sociale,
Mergeani Nicea,
secretar de stat

București, 23 mai 2019.

Nr. 326.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...