Parlamentul României

Legea nr. 717/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice

Modificări (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 decembrie 2001 până la 21 martie 2013, fiind abrogat prin Ordonanță de urgență 15/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80 din 31 mai 2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuințelor de serviciu necesare unor categorii de personal din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

"

(5) Nu pot fi atribuite locuințele care sunt revendicate de foștii proprietari."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

(1) Pot beneficia de locuință de serviciu, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele care ocupă funcții de demnitate publică numite sau funcții asimilate funcțiilor de demnitate publică, precum și secretarii generali, directorii generali și persoanele care sunt încadrate pe funcții din cabinetul demnitarului în cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și instituțiilor publice.

(2) Nu beneficiază de locuință de serviciu persoanele care au domiciliul sau dețin în proprietate imobile cu destinația de locuință în municipiul București."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 4 decembrie 2001.

Nr. 717.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...