Stabilirea criteriilor de punctare | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 8 -
Stabilirea criteriilor de punctare

Punctajele pentru selecția privind susținerea practicianului în fața judecătorului-sindic se acordă după cum urmează:

Criterii Observații Punctaj
Financiare Onorariu fix Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct.
Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 puncte.
Exemplu situație: 3 oferte
- onorariu 5.000 lei - 1 punct
- onorariu 4.000 lei - 1+1 puncte
- onorariu 3.500 lei - 2+1 puncte.
Onorariu de succes Criteriile de punctaj vor fi acordate în funcție de ofertele înregistrate.
Prag - oferta cea mai mare dintre cele depuse - 1 punct.
Prin raportare la pragul determinat, ofertele, în ordine descrescătoare, vor fi punctate cu câte un (1) punct suplimentar, până la maximum 20 de puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 20 puncte.
Tehnice Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat, alocat procedurii de insolvență, cu studii superioare de lungă durată * În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, personalul va fi cumulat. Ofertantul cu cel mai mic număr de personal va avea pragul minim de acordare al punctajului, respectiv un (1) punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte. Numărul personalului alocat suplimentar adaugă câte un punct celorlalți ofertanți.
Exemplu situație: 3 oferte
- personal alocat 1 persoană - 1 punct
- personal alocat 2 persoane - 1+1 puncte
- personal alocat 3 persoane - 2+1 puncte.
Număr dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 3 ani conform declarației ofertantului * În situația consorțiului și a cabinetelor asociate, numărul dosarelor va fi cumulat. Ofertantul cu cel mai mic număr de dosare din portofoliu - 1 punct. Celelalte oferte cu numărul mai mare de dosare, în ordine crescătoare, vor fi punctate cu câte 1 punct, până la maximum 15 puncte, după care toți ofertanții vor primi același punctaj maxim de 15 puncte.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...