Soluționarea plângerilor | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de soluționare a plângerilor prealabile -
ARTICOLUL 15
Soluționarea plângerilor

(1) Înainte de a se adresa instanței competente, persoana care se consideră vătămată în procedura de agreare sau de selecție trebuie să solicite comisiei de agreare sau de selecție, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei privind rezultatul agreării/selecției, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selecție va înainta, prin grija secretariatului, plângerea prealabilă, în termen de maximum o zi de la data înregistrării acesteia, comisiei de soluționare a plângerilor prealabile constituite în condițiile prezentului ordin, în vederea soluționării acesteia.

(2) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează de comisia de soluționare a plângerilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la unitatea fiscală care a realizat procedura de agreare/selecție.

(3) Comisiile de soluționare a plângerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor întruni într-un termen de maximum 20 de zile de la înregistrare, urmând a soluționa plângerea ofertantului descalificat sau respins, după caz.

(4) În urma soluționării plângerii va fi emisă o decizie motivată de admitere sau respingere, care se comunică contestatorului, prin grija secretariatului, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2). Decizia este comunicată și comisiei de agreare sau selecție al cărui act a fost atacat cu plângere prealabilă, după caz, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

(5) Decizia emisă de comisia de soluționare poate fi atacată la instanța competentă în termenul prevăzut de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
Art 1 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 2 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 3 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 4 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 5 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
;
se încarcă...