SCRISOARE DE INTENȚIE | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 2 -
SCRISOARE DE INTENȚIE

Către Agenția Națională de Administrare Fiscală

I. Având în vedere prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, subsemnații, reprezentanți ai ofertantului . . . . . . . . . ., (denumirea ofertantului) depunem documentația în vederea agreării de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

II. Anexăm la prezenta scrisoare următoarele documente menționate la art. 4 alin. (2) din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019, respectiv:

1. actul justificativ eliberat de Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, cu cel mult 30 de zile înainte de depunerea documentației, din care să rezulte că forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență este înscrisă în evidențele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, precum și faptul că asociatul coordonator sau asociații coordonatori ai acesteia nu au fost supuși niciunei sancțiuni disciplinare în ultimii 3 ani anteriori declanșării procedurii de selecție;

2. certificatul de atestare fiscală valabil la data depunerii documentației, eliberat pentru ofertant de organul fiscal central competent, din care să rezulte faptul că ofertantul nu înregistrează obligații fiscale/bugetare restante;

3. copie certificată de pe polița de asigurare de răspundere profesională a ofertantului valabilă la data depunerii documentației.

Prezenta documentație de prezentare a ofertei are . . . . . . . . . . pagini.

Data . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . ., în calitate de . . . . . . . . . .,
(semnătura)
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele . . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...