Rezultatul selecțiilor | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale -
ARTICOLUL 12
Rezultatul selecțiilor

(1) Rezultatele selecțiilor se consemnează într-o decizie întocmită de comisia de selecție, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9, care se afișează pe pagina de internet și se comunică organului fiscal central care a solicitat efectuarea selecției, prin intermediul secretariatului comisiei de selecție. Prin afișarea pe pagina de internet se consideră a fi comunicată decizia privind rezultatul selecției către ofertanții care au participat la selecție.

(2) În cazul în care comisia competentă nu poate finaliza procedura de selecție din motive temeinic justificate până la data adunării creditorilor care are pe ordinea de zi confirmarea practicianului în insolvență, organul fiscal central îl poate susține pe cel desemnat de instanța de judecată, cu onorariul stabilit de judecătorul-sindic prin hotărârea de deschidere, fără a depăși suma de 5.000 de lei, exclusiv TVA, pentru întreaga procedură în cazul onorariului fix și un procent de maximum 5%, exclusiv TVA, din sumele distribuite creditorilor în cazul celui de succes.

(3) Comisia de selecție poate emite decizie de modificare și/sau completare a deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, în următoarele situații:

a) în situația în care ulterior emiterii acesteia se constată erori în conținutul deciziei privind rezultatul procedurii de selecție, pe baza documentelor care atestă această situație;

b) în urma soluționării plângerilor prealabile;

c) în baza hotărârilor judecătorești definitive.

(4) Pentru deciziile prevăzute la alin. (3) se aplică în mod corespunzător prevederile alin. (1) și art. 15.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
Art 1 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 2 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 3 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 4 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
;
se încarcă...