Publicarea ofertelor | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale -
ARTICOLUL 11
Publicarea ofertelor

(1) Comisia de selecție se va întruni și va puncta ofertele conform anexei nr. 8 la prezentul ordin, declarând câștigătoare oferta care obține cel mai mare punctaj, în urma eliminării ofertelor descalificate potrivit art. 9 alin. (3).

(2) În cazul în care există 2 sau mai mulți ofertanți cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de oferta financiară mai avantajoasă, iar în cazul în care și acest criteriu este identic, va fi desemnat ofertantul care are un număr mai mare de personal alocat procedurii. Dacă și în această situație punctajele sunt identice, va fi considerată câștigătoare oferta care are un număr mai mare de dosare din portofoliu instrumentate în ultimii 5 ani.

(3) În cazul în care, în cursul procedurii insolvenței, ofertantul declarat câștigător renunță la mandatul acordat ori este înlocuit pentru motive temeinice de judecătorul-sindic, organul fiscal central poate susține ofertantul care a avut cea de-a doua ofertă cea mai avantajoasă în cadrul selecției respective. În această situație, prevederile referitoare la ofertanții cu același punctaj se aplică în mod corespunzător.

(4) Selecțiile realizate pentru contribuabilii cu creanțe sub plafonul prevăzut la art. 2 alin. (1) vor fi aduse la cunoștința secretariatului comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 5 zile de la finalizarea selecției, de către comisiile prevăzute la art. 2 alin. (4), prin grija secretariatului acestora.

(5) În cazul în care cererile de deschidere a procedurii de insolvență sunt formulate de organul fiscal, anterior efectuării selecției, aceștia vor propune desemnarea unui practician provizoriu în insolvență dintre cei aflați în evidența practicienilor în insolvență înregistrați la UNPIR. Propunerea desemnării practicianului în insolvență provizoriu va fi avizată în prealabil de președintele comisiei de selecție de la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
Alte dispoziții
Soluționarea plângerilor
Măsuri tranzitorii
Intrarea în vigoare
ARTICOLUL 18 Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
Art 1 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 2 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
Art 3 DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
;
se încarcă...