Publicarea anunțului | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență -
ARTICOLUL 3
Publicarea anunțului

(1) Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență se demarează prin publicarea unui anunț pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform modelului din anexa nr. 1. Anunțul va fi comunicat în aceeași zi și către UNPIR prin orice mijloace de comunicare convenite împreună de cele două entități.

(2) Termenul de depunere a documentațiilor de participare este de 15 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau cel prevăzut în anunț. Derogări (2)

(3) Analiza ofertelor de agreare și emiterea deciziei privind rezultatul procedurii de agreare au loc în termen de maximum 20 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), practicienii în insolvență agreați potrivit Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală nu vor depune documentațiile prevăzute la art. 4. Aceștia vor fi verificați de către Comisia de agreare din perspectiva îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. b) și c) prin solicitarea de informații de la UNPIR. În urma verificării îndeplinirii acestor condiții, practicienii în insolvență sunt agreați sau descalificați, după caz, și incluși în decizia prevăzută la art. 4 alin. (6).

(5) Procedura de agreare se reia trimestrial, prin publicarea anunțului prevăzut la alin. (1), pentru practicienii în insolvență care nu sunt incluși în lista de agreare, inclusiv cei care nu au depus oferte la procedurile anterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Definiții
Constituirea comisiilor de agreare și selecție și componența acestora
Publicarea anunțului
Dispoziții privind documentația necesară în vederea agreării
Rezultatul analizei documentațiilor
Procedura de desfășurare a activității Comisiei de agreare
Competența comisiilor
Demararea procedurii de selecție
Documentația necesară
Dispoziții cu privire la onorariu
Publicarea ofertelor
Rezultatul selecțiilor
Susținerea practicianului selectat
;
se încarcă...