Procedura de soluționare a plângerilor prealabile | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL IV Procedura de soluționare a plângerilor prealabile

ARTICOLUL 15 Soluționarea plângerilor

(1) Înainte de a se adresa instanței competente, persoana care se consideră vătămată în procedura de agreare sau de selecție trebuie să solicite comisiei de agreare sau de selecție, după caz, în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei privind rezultatul agreării/selecției, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia. Comisia de agreare sau de selecție va înainta, prin grija secretariatului, plângerea prealabilă, în termen de maximum o zi de la data înregistrării acesteia, comisiei de soluționare a plângerilor prealabile constituite în condițiile prezentului ordin, în vederea soluționării acesteia.

(2) Plângerea prealabilă, formulată potrivit prevederilor alin. (1), se soluționează de comisia de soluționare a plângerilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la unitatea fiscală care a realizat procedura de agreare/selecție.

(3) Comisiile de soluționare a plângerilor prealabile constituite la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală și al organelor fiscale centrale din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală se vor întruni într-un termen de maximum 20 de zile de la înregistrare, urmând a soluționa plângerea ofertantului descalificat sau respins, după caz.

(4) În urma soluționării plângerii va fi emisă o decizie motivată de admitere sau respingere, care se comunică contestatorului, prin grija secretariatului, în interiorul termenului prevăzut la alin. (2). Decizia este comunicată și comisiei de agreare sau selecție al cărui act a fost atacat cu plângere prealabilă, după caz, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.

(5) Decizia emisă de comisia de soluționare poate fi atacată la instanța competentă în termenul prevăzut de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
Dispoziții generale
Procedura de agreare de către Agenția Națională de Administrare Fiscală a practicienilor în insolvență
Procedura de selecție a practicienilor în insolvență agreați pentru susținerea desemnării acestora în procedurile de insolvență deschise pentru contribuabilii pe care îi administrează Agenția Națională de Administrare Fiscală și unitățile sale teritoriale
Procedura de soluționare a plângerilor prealabile
Măsuri tranzitorii și dispoziții finale
;
se încarcă...