INVITAȚIE DE PARTICIPARE | Ordin 1443/2019

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

ANEXA Nr 4 -
INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Agenția Națională de Administrare Fiscală/ . . . . . . . . . . (Se va menționa organul fiscal competent care organizează procedura de selecție.) invită practicienii în insolvență agreați să depună, până cel târziu la data de . . . . . . . . . ., ora . . . . . . . . . ., oferta în vederea desemnării unui practician în insolvență în dosarul de insolvență privind pe debitoarea . . . . . . . . . ., dosar aflat pe rolul Tribunalului . . . . . . . . . ., întocmită conform prevederilor Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Informațiile fiscale/financiare ale debitorului, conform evidențelor existente la organul fiscal, sunt următoarele:

- cifra de afaceri: . . . . . . . . . . lei;

- număr de salariați: . . . . . . . . . .;

- obligații fiscale/bugetare datorate . . lei, din care obligații fiscale/bugetare principale de . . . . . . . . . . lei, obligații fiscale accesorii de . . . . . . . . . . lei.

Președintele Comisiei de agreare,
. . . . . . . . . .

Acesta este un fragment din Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare și selecție a practicienilor în insolvență de către Agenția Națională de Administrare Fiscală. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordin 1443/2019:
ANUNȚ
SCRISOARE DE INTENȚIE
DECIZIA privind rezultatul procedurii de agreare
INVITAȚIE DE PARTICIPARE
FORMULAR DE OFERTĂ
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Declarație pe propria răspundere privind personalul calificat alocat
Stabilirea criteriilor de punctare
DECIZIE privind rezultatul selecției ofertantului pentru susținerea desemnării acestuia în procedura de insolvență
;
se încarcă...